• UPPDRAGSARTIKEL

United Bankers AM: "Underliggande tillgångar ger lägre risk"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Volatila valutor och politisk risk leder ofta till att frontier-marknader är undervärderade. Men genom att analysera bolagen och diversifiera sig kan det vara en god idé att investera på dessa marknader.

Det framhåller United Bankers förvaltare Aki Kostiander i torsdagens tv-sändning av Börslunch.

Aki Kostiander förvaltar tillsammans med Pekka Niemelä aktiefonden UB EM Frontier Real Assets, som investerar i infrastruktur- och fastighetsaktier på frontier- och tillväxtmarknader. Denna nisch är enligt förvaltaren inte lika känslig för konjunktursvängningar som andra delar av ekonomin i de framväxande länderna, och han illustrerar med att fonden stod emot bra under den volatila börshösten. Det sista kvartalet 2018 steg UB EM Frontier Real Assets 0,9 procent i basvalutan euro, till skillnad från de allra flesta aktieindex, som i många fall noterade ordentliga nedgångar.

Gällande karaktären på fondens innehav säger Aki Kostiander:

“Det är ganska tråkiga bolag. Och där kan man känna sig mer bekväm, då risken är lägre eftersom det finns fasta underliggande tillgångar. Det gör att man vågar köpa och behålla dessa bolag.”

Förvaltaren pekar på nödvändigheten i att ha fungerande infrastruktur på plats, i form av exempelvis vattenrening, för att ett tillväxtland ska kunna fortsätta växa. Samtidigt menar han att det i dagens läge är underinvesterat inom både infrastruktur och fastigheter, och att investeringarna måste öka för att samhällena ska kunna hänga med i den tillväxt som kommer från till exempel ökande befolkningar.

“Den här trenden kommer att hålla i sig och är något jag tycker att man som investerare kan våga hoppa på i det långa loppet”, säger Aki Kostiander.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR