Allokering: Nordea höjer europeiska aktier till övervikt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea höjer europeiska aktier till övervikt från tidigare neutral i sin globala allokeringsstrategi för april.

Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

“Investerare är för pessimistiska och vi räknar med att fundament kommer att stabiliseras, och regionen är rättvist prissatt”, skriver banken enligt Bloomberg News.

Samtidigt sänker banken Japan till undervikt då landet är “oinspirerande” på samtliga parametrar, i synnerhet med avseende på vinsttillväxt.

Mellan sektorer intar banken en mer defensiv ställning och sänker industri till undervikt mot bakgrund av en svagare konjunkturcykel och höjer konsumentvaror till neutral.

Banken behåller en neutral hållning till räntepapper och räknar med blygsam avkastning från obligationer under 2019.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR