Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Partners Group Listed Priv Eq   Mid blend    Mid value  
Treetop Global Opportunities    Mid blend    Mid growth 
Swedbank Robur Asienfond      Large growth  Large blend 
UBS (Lux) SF Balanced       Large blend   Large value 
Swedbank Robur Transfer 90     Large value   Large blend 
Nomura Fds Diversified Growth   Large blend   Large growth
Janus Henderson US Strat Val    Large blend   Large value 
Mori Eastern European       Mid blend    Mid value  
Janus Henderson Balanced      Large growth  Large blend 
RAM (Lux) Sys North American Eqs  Mid blend    Mid value  

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR