H&M: Vältajmat av AMF Aktiefond Sverige, Danske Invest Sverige

STOCKHOLM (Fonder Direkt) H&M-aktien stiger brant på fredagsförmiddagen, efter att bolaget på morgonen levererat en kvartalsrapport som bland annat innehöll ett rörelseresultat som kom in 48 procent över analytikernas förväntningar.

Aktien hade strax efter klockan 11 stigit med 12,4 procent för dagen, till cirka 159 kronor.

Uppgången är goda nyheter för fonder som på senare tid ökat sitt ägande i den globala detaljhandelskoncernen, och AMF Aktiefond Sverige samt Danske Invest Sverige märks särskilt i det sammanhanget.

AMF Aktiefond Sverige drygade under februari ut sitt innehav med drygt en halv miljon aktier, motsvarande en ökning av positionen med 9,6 procent, visar data från Morningstar. Danske Invest Sverige ökade i sin tur innehavet i H&M med 300.000 aktier under månaden, vilket innebar en stegring med 24,7 procent.

Vissa fonder noteras även för smärre ökningar procentuellt sett. Här återfinns bland annat de två Lannebo-fonderna Sverige och Sverige Plus samt Enter Select.

Bland fondaktörer som sticker ut på säljsidan märks Skandia, vars fonder Skandia Sverige och Skandia Sverige Hållbar båda minskade sina H&M-innehav med cirka 38 procent under februari, enligt Morningstar-data.

De fem fonder som har störst H&M-exponering är Movestic SICAV Sverige, med 6,7 procent av portföljen i aktien, följt av Lannebo Sverige Plus (6,7 procent), Lannebo Sverige (6,6), Aktiespararna Direktavkastning (6,4) samt Avanza Zero (5,3). Siffrorna avser fonder som rapporterat in sina portföljer till Morningstar per den 28 februari.

Ovan nämnda AMF Aktiefond Sverige och Danske Invest Sverige har 3,2 respektive 4,8 procent av portföljerna investerade i H&M.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR