Placera: C Worldwide Sweden Small Cap in i modellportfölj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera tar hem vinsten i, och byter ut Sverigefonden Norron Active, vid sin genomgång av tio köpvärda fonder i april. In i stället kommer småbolagsfonden C Worldwide Sweden Small Cap 1A.

Det meddelar Placeras fondredaktör Pär Ståhl.

“Det finns flera faktorer som talar för små- och medelstora bolag. De är mindre exponerade mot den globala konjunkturen än de stora svenska exportbolagen. Det finns oftast ett tydligt entreprenörskap och det är inte ovanligt att grundare och ägarfamiljen fortfarande är aktiv”, enligt Pär Ståhl.

Fondredaktören lyfter fram förvaltaren Henrik Söderberg som en framgångsfaktor, och konstaterar att fonden har avkastat betydligt bättre än sitt jämförelseindex och kategorisnitt, sedan hans intåg som förvaltare i februari 2010. C Worldwide Sweden Small Cap 1A har stigit 145 procent de senaste fem åren, medan kategorisnittet för svenska småbolagsfonder har ökat med 100 procent, enligt Pär Ståhl, som anser detta facit vara särskilt imponerande med tanke på att fondens risktagande hör till den lägsta inom fondkategorin.

“Jag tror att förvaltaren Henrik Söderberg kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning. Det motiverar prislappen på förvaltningen som landar på 1,7 procent per år. Värt att nämna är att fonden nyligen fick pris av Morningstar som bästa småbolagsfond”, skriver Pär Ståhl.

Listan över Placeras tio köpvärda fonder gäller på sex månaders sikt, och ser inför april ut som följer:

Fond                  Risknivå        
Swedbank Robur Access Asien      Högst          
Öhman Etisk Emerging Market      Högst          
UB Infra A               Högre          
C Worldwide Sweden Small Cap 1A    Högre          
Swedbank Robur Access Mix       Medel          
Sensor Sverige Select         Medel          
Carnegie Strategifond         Medel          
Atlant Opportunity           Medel          
Spiltan Räntefond Sverige       Låg           
IKC Avkastningsfond          Låg  

Klicka här för att läsa Pär Ståhls fondanalys.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR