Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
DNB Fund - Private Equity Retail  Mid blend    Mid value  
Parvest Equity Russia Opps     Large value   Mid value  
Investec GSF Asia Pac Eq Opps   Large blend   Large growth
Allianz Discovery Eurp Strat A13  Mid blend    Large value 
Danske Invest Em & Front Mkts   Mid growth   Mid blend  
Swedbank Robur Småbolagsf Europa  Mid growth   Small growth
Harris Associates Global Eq I/A  Large blend   Large value 
Schroder ISF European Value    Large value   Mid value  
Janus Henderson Latin American   Mid blend    Mid growth 
Polar Capital Asian Opps      Large growth  Large blend 
JPM US Small Cap Growth      Small growth  Mid growth 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR