Pimco: "För många marknadsaktörer tittar på räntekurvan"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investerare bör inte läsa in för mycket i de recessionssignaler som för tillfället kommer från den amerikanska räntemarknaden.

Det säger kapitalförvaltaren Pimcos investeringschef Daniel Ivascyn i en intervju med Market Watch, där han uttrycker att för många marknadsaktörer just nu försöker identifiera en ekonomisk nedgång genom att följa de olika kasten i räntekurvan.

Snarare än tillväxtbekymmer ser Daniel Ivascyn tekniska faktorer bakom fenomenet med fallande långsiktiga räntor som understiger nivån för kortsiktiga dito. Bland annat uppger han att ökad efterfrågan på långdaterade statspapper, som en följd av ett stigande antal refinansieringsansökningar för bostadslån, har bidragit till att forma en inverterad räntekurva.

Den 22 mars inverterades räntekurvan för den amerikanska tioåriga statsobligationen gentemot tremånadersräntan, vilket många bedömare har tolkat som ett tecken på annalkande recession.

Pimcos analys pekar på att risken för en amerikansk ekonomisk kontraktion 2019 är begränsad, även om färsk data indikerar viss svaghet, enligt Daniel Ivascyn.

“När vi tittar på räntekurvans form relativt våra ekonomiska prognoser ser räntenedgången ut att ha gjort sitt, åtminstone på kort sikt”, säger Daniel Ivascyn, som förvaltar Pimco Income Fund.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR