Alfred Berg: New Wave-aktien bör kunna takta på - Jonas Olavi

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Köp diversehandlaren New Waves aktie, som kan gå både 10 och 20 procent bättre än börsen över tid. Det sade kapitalförvaltaren Alfred Bergs allokeringschef Jonas Olavi i Dagens Industris tv-sändning Börsmorgon på tisdagen.

På en hårt konkurrensutsatt marknad är New Wave ett av få konsumtionsbolag som är intressanta att titta närmare på, menar han.

“Mycket handlar om att man har sport, och att man har företag som kunder - inte privatpersoner. Det är en marknad som är mer fredad, och kunder som köper större partier”, enligt Jonas Olavi.

Förutom den fördelaktiga nischen sportartiklar till företagskunder, pekar allokeringschefen ut goda tillväxtmöjligheter, stark ägare i vd Torsten Jansson, attraktiv värdering samt aktietekniska omständigheter, som positiva faktorer för aktien.

Jonas Olavi uppger att New Waves tillväxtresa kan fortsätta i många år framöver, och att han inte anser aktien vara dyr sett till P/E- eller PEG-tal, utan snarare tvärtom.

“Det här är en aktie som jag tror kommer att takta på. Den kan gå både 10 och 20 procent bättre än börsen över tid. Sedan ska den inte bli för dyr heller, den har en historik av att ändå följa börsens värdering”, sade allokeringschefen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR