• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Svårt bedöma värdet av inverterad räntekurva

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den amerikanska räntekurvan har inverterat, men det är endast fråga om förhållandet mellan den tioåriga statsobligationen och en tremånaders statsskuldväxel. En inverterad kurva tyder på oro kring framtiden, men tioåringen gentemot tvååringen, vilket är vad som normalt fokuseras på, har fortfarande inte inverterat.

Det skriver Danske Bank i ett marknadsbrev.

“Dagens räntemiljö med reala avkastningar nära noll är långt ifrån de nivåer där kurvan historiskt har inverterat. Det är alltid svårt att bedöma värdet av historiska indikatorer som rådde under andra marknadsförutsättningar”, menar banken.

Danske Bank konstaterar dock att inverteringen historiskt sett har varit träffsäker i att förutsäga en recession, men att det dröjer innan denna blir verklighet, något som även syns i börskurserna.

“Sedan 1950 har det i genomsnitt gått 19 månader efter inverteringen tills S&P500 har nått toppen. Under den tiden har avkastningen i genomsnitt varit 21 procent. Det finns alltså fortsatta möjligheter till god avkastning trots en inverterad yieldkurva”, skriver Danske Bank.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR