Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Adrigo Hedge            Mid blend    Mid growth 
Barings China Select        Large growth  Large blend 
Jupiter India Select        Mid growth   Large growth
Aktie-Ansvar Multistrategi     Mid growth   Mid blend  
Comgest Growth Emerging Mkts    Large growth  Large blend 
Amundi Fds Global Perspectives   Large blend   Large value 
JPM Global Absolute Ret Bd     Small growth  Small blend 
Jupiter Global Em Mkts Eq Uncons  Large blend   Mid blend  
Rhenman Global Opportunities L/S  Large blend   Large value 
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms Mid blend    Mid value  
Arcturus              Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR