Fondbolagens förening: Intresset för hållbart fondsparande ökar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Allt fler svenska sparare väljer fonder med hållbar inriktning. Det framgår av en undersökning från Fondbolagens förening, som visar att 33 procent av spararna 2018 hade valt någon av sina fonder på grund av att den har en hållbar inriktning, en ökning från 24 procent året innan.

En större andel kvinnor (42 procent) än män (25 procent) uppger sig ha valt fond på urval av hållbarhet.

“Intresset att spara i hållbara fonder har ökat, mer för kvinnor än för män. Noterbart är att könsskillnaderna ökar och att det i år är fler män som svarar nej jämfört med förra året”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Att avstå placeringar i vad som bedöms som oetiska verksamheter är det mest frekventa svaret på varför spararna har valt en “hållbar fond”.

(Källa: Fondbolagens förening)

(Källa: Fondbolagens förening)

“I år är det fler som väljer en hållbar fond för att antingen undvika eller aktivt välja vissa bolag och branscher. Det är dock färre som tror att hållbarhet påverkar avkastningen positivt. Om det är rätt eller fel är för tidigt att säga, men i takt med att samhällsutvecklingen blir mer hållbar är det inte orimligt att tro att hållbarhet och bra avkastning kan gå hand i hand”, säger Gustav Sjöholm.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR