Morningstar: "Korrektion i utilities kan ge exceptionellt läge"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Möjligheterna på aktiemarknaden är färre efter det första kvartalets starka återhämtning, men fickor av värde står fortfarande att finna.

Det skriver data- och analysföretaget Morningstar i en aktieutblick inför det andra kvartalet 2019.

Analyshuset bevakar omkring 1.500 aktier globalt, och medianaktien handlas för tillfället till en rabatt om 4 procent mot Morningstars motiverade värde, att jämföra med 14 procent rabatt vid slutet av 2018.

Särskilt få fyndmöjligheter uppges nu finnas inom teknologisektorn, men däremot finns det gott om köpkandidater inom teknologins systersektor, kommunikationstjänster. Inom sektorn finns för tillfället särskilt attraktiva jaktmarker i Europa, enligt Morningstars analys. Telefonica, Vodafone och Comcast lyfts upp som “top picks” inom kommunikationstjänster.

Finansiella tjänster nämns som en annan sektor där värderingarna alltjämt är attraktiva: medianbanken handlas till en 15-procentig rabatt, med störst uppvärderingsmöjligheter utanför USA. Intressanta aktier att titta på är AIG, Capital One Financial och Credit Suisse Group, enligt Morningstar.

Samhällsnyttig verksamhet (utilities) är den dyraste sektorn enligt Morningstars analys, och handlas omkring 9 procent över motiverat värde. Till följd av det rally som skett i sektorn sedan början av 2018 uppges värderingarna vara klart över den historiska normen, med direktavkastningar nära de lägsta nivåerna under det senaste decenniet.

Men trots de låga absoluta direktavkastningsnivåerna har utilities sällan sett så attraktiva ut som nu för inkomstinvesterare, enligt Morningstar, som kallar detta för en “yieldparadox”. Anledningen är att de amerikanska utility-bolagens direktavkastningar på i snitt 3,4 procent är 90 baspunkter högre än räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen, vilket ses som en tillförlitlig köpsignal.

Direktavkastning för samhällsnyttig verksamhet och räntan för den tioåriga statsobligationen. (Källa: Morningstar)

Direktavkastning för samhällsnyttig verksamhet och räntan för den tioåriga statsobligationen. (Källa: Morningstar)

Morningstar ser ingen risk för utdelningssänkningar i sektorn som helhet (förutom i ett antal speciella situationer), och menar att investerare som letar efter stabila och växande kassaflöden inte bör ignorera utilities.

“Vi tror också att det kan uppstå ett exceptionellt köpläge om det sker en modest korrektion i sektorn”, skriver Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR