DWS: UBS överväger förvärva Deutsche Banks andel - BN

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den schweiziska banken UBS överväger att köpa upp Deutsche Banks andel i den börsnoterade kapitalförvaltningsfirman DWS, som tidigare tillhörde den tyska banken, enligt Bloomberg.

Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

UBS är besvärade av storleken på dess kapitalförvaltning och önskar därför slå ihop verksamheten med en konkurrent, uppger källor för Bloomberg.

Det kan innebära att ett budkrig är under uppsegling, utifrån rapporter som gjort gällande att försäkringsbjässen Allianz uppvaktat Deutsche Bank om att ta andelar i avknoppningen.

En försäljning av andelar i DWS kan också anses vara lägligt sett till möjligheten till ett kapitaltillskott inför en möjlig fusion mellan Deutsche Bank och branschkollegan Commerzbank.

Flera parter, bland annat den tyska regeringen, har poängterat vikten av att Deutsche Bank har en stabil balansräkning och ett högt eget kapital för att minska risken för att banken ännu en gång ska behöva gå till marknaden för stödfinansiering.

Deutsche var redan under 2012 på jakt efter en köpare till DWS. Efter att sonderingarna slutat fruktlösa följde kapitalförvaltningens börsnotering i mars 2018, där Deutsche Bank drog in 2 miljarder euro för en 22-procentig andel.

Bankens kvarvarande 78 procent värderades till runt 4,8 miljarder euro på onsdagseftermiddagen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR