Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Macquarie Em Mkts Sm Cp      Large growth  Mid growth 
Uni-Global Equities World     Large value   Large blend 
Nordea Swedish Ideas Equity    Large growth  Mid blend  
Nordea Inst Aktieförvaltning    Large growth  Large blend 
Proaktiv 75 PM           Large growth  Large blend 
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel   Large growth  Mid growth 
East Capital Ryssland       Large value   Large blend 
FMG Middle East North Africa    Small value   Small blend 
Simplicity Kina          Large value   Large blend 
VAM Close Brothers Balanced    Large growth  Large blend 
KLP AksjeNorden Indeks       Large growth  Large blend 
Sydinvest Global EM Equities    Large growth  Large blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR