Insiderfonder: Insynspersoner på köpsidan hela första kvartalet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sett till agerande var insynspersoner fortsatt positiva till den egna aktien i mars, då fondbolaget Insiderfonders insiderindex noterade 161 av 200. Därmed har Stockholmsbörsens insynspersoner legat på köpsidan under hela första kvartalet 2019.

Det framgår av Insiderfonders insideranalys för mars, vilket är den sista då Insiderfonder har sålt sina fonder till East Capital. Insiderfonders fonder slogs den 1 april samman med East Capital Multi-Strategi.

Bland börsbolagens insynspersoner uppges de högst uppsatta ha varit mest positiva, med en köpandel på 94 procent i mars, mot 84 procent i februari.

“I de få fall de har varit säljare är dock försäljningarna stora - medianförsäljningen är åtta gånger större än medianköpet”, enligt analysen.

Fastighetsbolaget Trianon utses till månadens aktie, då sex insynspersoner handlade efter årsrapporten. Vd, styrelseordförande och finanschef uppges ha köpt aktier för i genomsnitt 900.000 kronor var, och den totala köpesumman bland Trianons insynspersoner låg på 4,8 miljoner kronor i mars.

Globalt sett noterade insiderindex 102, och bilden under månaden var blandad, med såväl topp- som bottennoteringar i Ostasien (med undantaget Israel). Singapore, Filippinerna och Sydkorea toppade listan med 193, 184 och 180, medan Israel, Kina och Hongkong placerade sig i botten med värdena 39, 33 respektive 32.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR