Robeco: Inleder samarbete med CSAM inom multifaktor-index

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondförvaltaren Robeco gör gemensam sak med Credit Suisse Asset Managament (CSAM) för att stärka sin ställning inom multifaktorbaserade aktieindex.

Det skriver branschsajten Funds Europe.

Samarbetet är tänkt att öka Robecos expertis på området samt öka dess konkurrenskraft gentemot de stora jättarna inom smart beta-index, enligt bolaget.

Robeco uppges år 2014 ha börjat skräddarsy lösningar inom multifaktor-index, som “är designade för att erbjuda effektiv exponering mot fyra beprövade faktorpremier: värde, momentum, kvalitet och låg volatilitet”.

CSAM Index Solutions chef, Valerio Schmitz-Esser, konstaterar att det har skett ett ökande skifte mot passiva investeringar. En ny aspekt av denna trend är enligt honom portföljer som är baserade på specialiserade index.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR