Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Storebrand Verdi          Mid blend    Mid value  
UB Infra              Large blend   Large value 
PineBridge Asia ex Japan Sm C Eq  Large growth  Mid blend  
C WorldWide Nordic 1A       Large growth  Large blend 
Handelsbanken Multi Asset 50    Large growth  Large blend 
UB EM Frontier Real Assets     Mid value    Mid blend  
Swedbank Robur Europafond     Large growth  Large blend 
SPP Aktiefond Sverige       Large growth  Large blend 
Movestic SICAV Europa Småbolag   Mid blend    Mid growth 
Swedbank Robur Global High Div   Large blend   Large value 
Handelsbanken Flexibel Ränta A8  Small blend   Small value 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR