Gruvor: AP-fondernas etikkommité kräver dammstandard - RTRS

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ett flertal investerare med intressen i etiska frågor har påkallat behovet av en global standard för gruvdammar liknande den som brast i januari vid Vales gruva i Minas Girais, i Brasilien.

Bland de mest namnkunniga under paraplyorganisationen PRI, som nu påkallar etiska ramverk i direkta förhandlingar med FN och gruvindustrin, finns svenska AP-fondernas etikråd och Engelska kyrkans pensionsstyrelse som gjort sina röster hörda efter möten i mars och början av april, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt med hänvisning till Reuters.

“Det är viktigt att vi kan etablera klarsyn gällande vilka gruvbolag som har vilka typer av dammar och hur faciliteterna sköts”, sade Adam Matthews, etikchef för Engelska kyrkans pensionsstiftelse till Reuters.

Den överordnade organisationen PRI för talan för institutionella investerare med mer än 80.000 miljarder dollar i portföljtillgångar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR