• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: Flygplatsaktier och el in i portföljen under mars

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiemarknadsutvecklingen var god i mars, då globalindex steg med 2,7 procent och infrastrukturfonden UB Infra ökade 2,3 procent.

Det framgår av fondens månadsrapport, med kommentar från förvaltaren Pekka Niemelä. UB Infra stängde det första kvartalet med en uppgång på 10,9 procent.

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. Per den 31 mars. (Källa: UB AM)

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. Per den 31 mars. (Källa: UB AM)

Förvaltaren konstaterar att den globala ekonomiska tillväxten saktar in, och han tycker sig se att långräntor har stabiliserats på en lägre nivå, efter fallet mot slutet av förra året.

“Fallande ekonomisk tillväxttakt och mjukare penningpolitik är bra för högavkastande tillgångar. Hur som helst finns det en växande osäkerhet kring hur den reella ekonomin kommer att prestera mot årets slut”, skriver Pekka Niemelä.

UB Infra uppges under mars ha köpt aktier i bolag inom flygplatsservice i Australien och Europa, samt i eldistributörer i USA.

De tre portföljinnehav som uppvisade störst kursrörelser under månaden var RWE, Atlantia Spa och Nisource, med uppgångar på 11,2, 7,8 respektive 7,7 procent. Sett över samtliga innehav rörde sig 58 uppåt medan 13 backade under mars, enligt rapporten.

Vid månadens utgång var ovanstående fondens tio största innehav. (Källa: UB AM)

Vid månadens utgång var ovanstående fondens tio största innehav. (Källa: UB AM)

Störst landexponering finns i USA, där 34,4 procent av kapitalet är placerat. Därpå kommer Frankrike (11,1 procent), Storbritannien (9,0), Tyskland (8,0) och Spanien (6,4).

På kategorinivå toppar multi-utilities exponeringslistan, med 23,8 procent av portföljen, före el (22,7), flygplatstjänster (14,3), vatten (12,4) samt gas (7,5).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR