Andra AP-fonden: Ökat till över 5% i Catena Media

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Andra AP-fonden har ökat sitt innehav i kundanskaffningsbolaget Catena Media till 6,4 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

I slutet av februari ägde Andra AP-fonden 4,1 procent av Catena Medias aktiekapital, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Andra AP-fondens innehav byggdes framförallt upp under de första månaderna 2018 och har sedan dess legat omkring i storleksordningen 4 procent av Catena Medias aktiekapital.

Bland andra fondrelaterade ägarförändringar på sistone i bolaget noteras ökningar från Credit Suisse AM, Blackrock och State Street Global Advisors i mars. Samtidigt har Monyx AM och Norron Fonder tagit nya positioner i Catena Media under månaden. Xact Fonder har däremot minskat innehavet. Det framgår av statistik från ägardatatjänsten Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR