SEB IM: Åter över 10% kapital i Addlife

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SEB Investment Management har ökat sitt innehav i life science-bolaget Addlife, genom köp av drygt 12.000 aktier. Innehavet uppgår nu till 10,0 procent av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Fondbolaget gick under tioprocentsgränsen i mars 2019, men två ökningar på kort tid har fört SEB Investment Management tillbaka över den rapporteringspliktiga gränsen (fondbolaget äger 10,00007 procent av kapitalet). Det framgår av statistik i Holdings ägardatabas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR