• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: Minskat fastighetsexponering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De positiva tongångarna i företagsobligationsmarknaden fortsatte i mars med en god aktivitet i primärmarknaden och stabila kreditspreadar.

Det skriver fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar.

Mars bidrog med en uppgång på 0,13 procent och sedan årsskiftet har räntefonden Coeli Likviditetsstrategi stigit med 0,41 procent. Fondförvaltarna uppger att en viss avmattning på marknaden för företagsobligationer märktes av i slutet av mars vilket de menar beror på en ökad oro för den vikande konjunkturen.

“Marknaden understöds av inflöden i fonder, både bland investment grade- och high yield-fonder. Flertalet nyemissioner i den nordiska high yield-marknaden har mottagits väl med stor efterfrågan från investerarhåll”, skriver förvaltarna.

Stolt-Nielsen i topp

Fondens bästa bidragsgivare till månadens avkastning var kemikalietankrederiet Stolt-Nielsen, vars obligationer utvecklades väl efter en ökad efterfrågan från investerarhåll. Begränsad tillförsel av nytt tonnage, i kombination med en växande efterfråga på kemikaliefrakt, leder till att förvaltarduon förväntar sig att marknaden kan komma att förbättras.

Bland andra positiva bidragsgivare nämns Ahlsell och Telia. I och med att Ahlsell blev utköpta från börsen av ett riskkapitalbolag nämner förvaltarna att obligationslånet kommer att lösas in i förtid under april.

Både försäkringsbolaget Tryg och finanskoncernen Nordea tyngde fondens utveckling då obligationerna föll något i värde. Förvaltarna meddelar dock att den negativa utvecklingen inte grundades på några signifikanta bolagsnyheter.

Omstrukturerad portfölj

Under mars genomfördes portföljförändringar som minskade fondens exponering mot fastighetsbolag med knappt två procentenheter, skriver förvaltarna. Nyinvesteringar gjordes i obligationer med rörlig ränta från Coor Service Management och norska Hexagon Composites. Avseende företagscertifikat gjorde Coeli Likviditetsstrategi en rockad då fastighetsbolagen Klövern och Wallenstam såldes och Dometic istället fick ta plats i fonden.

Fondens fem största innehav vid månadsskiftet. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav vid månadsskiftet. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR