• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opp L/S: Handelsfrågor största uppgångshindret

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det har varit en oregelbunden utveckling för de globala börserna under mars. Samtidigt som goda resultat överlag rapporterades under månaden, har de globala konjunktursignalerna varit lite vacklande med å ena sidan lägre räntor och å andra sidan en stigande oro för en inbromsning i ekonomin. Med det sagt inleddes året ändå med det starkaste första kvartalet på tio år.

Det skriver Staffan Knafve, fondförvaltare för den globala aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en månadskommentar. Fondens huvudandelsklass RC1 (SEK) föll med 0,4 procent i mars, medan dess jämförelseindex (3 mån Euribor) var oförändat. Under det första kvartalet steg globalfonden med 15,9 procent.

Fondens långa positioner belastade utvecklingen med 0,6 procent under månaden medan kortpositionerna presterade bättre och gav ett positivt bidrag om 0,2 procent, enligt förvaltaren. Sett till sektorer bidrog informationsteknologi och kommunikationstjänster mest positivt, medan banker och sällanköpsvaror genererade negativa bidrag till fonden.

Square Enix kan ha mer att ge i år

Den japanska spelstudion Square Enix var den största positiva bidragsgivaren under månaden. Tack vare publiceringen av spelet Kingdom Hearts 3, som nu blivit seriens snabbast säljande, uppges bolaget ha fått en bra start på året. Aktien fick dessutom en skjuts efter ett uttalande från ledningen i början av månaden, som förde med sig förhoppningar om ytterligare ett stort spelsläpp under året, enligt förvaltaren. Staffan Knafve nämner vidare att en del analysfirmor höjde sina rekommendationer för aktien i mars.

“De tror på fortsatt god tillväxt tack vare nya expansioner av hög-marginalspel med prenumerationsmodeller (så som Square Enix onlinespel Final Fantasy XIV) och en snabb återhämtning inom mobilspel. Dessutom kan bolaget komma att presentera helt nya titlar redan under 2019”, skriver förvaltaren.

Även den amerikanska halvledartillverkaren Qualcomm utmärkte sig på plussidan under månaden. Aktien hade länge påverkats negativt av patenttvisten med Apple, som medförde att Apple vägrade betala sina licensavgifter. Under mars vann Qualcomm till investerarnas glädje en två veckors lång rättegång angående tre av deras patent, skriver Staffan Knafve. Apple blev enligt rättsutfallet skyldiga Qualcomm 31 miljoner dollar, och den 15 april väntar nästa rättegång mellan de båda bolagen.

Volkswagen pressades av BMW-vinstvarning och utredning

Innehavet i fordonstillverkaren Volkswagen påverkade avkastningen negativt i mars, dels då hela den europeiska bilsektorn tyngdes av en vinstvarning från BMW, men även av ett par bolagsspecifika orsaker, enligt förvaltaren. Under månaden stod det klart att Volkswagen planerar att producera 50 procent fler elbilar än vad som tidigare kommunicerats, vilket Staffan Knafve förklarar påverkade aktien negativt, då vinstmarginalerna för elbilarna väntas bli lägre. I tillägg till det blev det känt att bolaget återigen kommer att utredas juridiskt för den utsläppsskandal som många investerare hade hoppats låg bakom Volkswagen.

Vidare uppges fondens bankinnehav ha tappat mark i mars, då exempelvis kurstapp i BNP Paribas avspeglade ett allmänt negativt sentiment för finansaktier. Staffan Knafve meddelar att det var värst för banker med relativt större sydeuropeisk närvaro, då makroekonomisk data kom in svagt i regionen. Förvaltaren konstaterar att bankernas marginaler fortsatt kommer att pressas framöver, till följd av ECB:s beslut om att räntorna ska hållas på en låg nivå.

Framtidsutsikter ser inte så dystra ut

Vad gäller framtidsutsikter ser förvaltaren skäl för optimism. Trots försvagningen av världsekonomin tillsammans med att knäckfrågor som handelsavtalet mellan USA och Kina eller brexit inte är lösta, förväntar sig Rhenman & Partners en stärkning av aktiemarknaden.

“Vi ser även tydliga tecken på en breddad aktiemarknad där cykliska och så kallade värdeaktier ser ut att gå bättre, liksom finanssektorn”, enligt rapporten.

Generellt sett har oron för Storbritanniens utträde ur EU stigit något, men i de tre brexit-scenarier som lyfts fram i av Rhenman & Partners bedöms samtliga i varierande mån vara stödjande för aktiemarknaden.

“Största hindret för en fortsatt uppgång är de globala handelsfrågorna”, skriver förvaltaren avslutningsvis.

Fondens fem största innehav vid månadens utgång var Exxon Mobil, Chevron, Ericsson, Roche och Walt Disney.

Fondens portföljkonstruktion samt valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondens portföljkonstruktion samt valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR