• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: 1 kv bästa kvartalet sedan lansering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden Skagen Focus levererade sin starkaste avkastning på kvartalsbasis hittills under det första kvartalet 2019, då aktiemarknader rörde sig uppåt trots signaler om ekonomisk svaghet.

Det framgår av fondens kvartalsrapport, där den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut att pausa räntehöjningarna pekas ut som den möjligen viktigaste faktorn till aktiemarknadernas uppgångar under året så här långt.

Sett till mars var Skagen Focus oförändrad, men steg under det första kvartalet med 11,6 procent i basvalutan norska kronor, eller med 17,4 procent i svenska kronor.

Portföljförvaltarna Jonas Edholm och David Harris meddelar att de fortsatt ser mycket intressanta investeringsmöjligheter i ignorerade och bortglömda delar i världen, som hamnat i skymundan av den amerikanska marknaden där värderingarna ser allt högre ut. Det japanska konglomeratet Hitachi och den kanadensiska trävaruproducenten West Fraser Timber lyfts fram som två attraktivt värderade bolag, som Skagen Focus har positionerat sig i under det första kvartalet.

Fondens bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det första kvartalet 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det första kvartalet 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Kycklinguppfödaren Pilgrim’s Pride placerade sig i toppen bland fondens avkastningsbidrag under kvartalet, något som enligt förvaltarna kan tillskrivas en marknadsförväntan om en positiv vändning i priscykeln för kyckling. Dessutom verkar sannolikheten ha ökat för att Kina ska överväga import av kyckling från USA, skriver förvaltarna, som menar att Pilgrim’s Pride därutöver kan komma att se en positiv strukturell förändring när dess moderbolag går vidare med planerna på att särnotera den amerikanska verksamheten.

Gällande det japanska teknikkonglomeratet Softbank, som också var en klar bidragsgivare, pekar Jonas Edholm och David Harris på att ett oväntat aviserat återköpsprogram sätter ljus på aktiens potentiella undervärdering.

“Softbank hävdar att nettotillgångarna är värda omkring dubbelt så mycket som det nuvarande börsvärdet. Aktien steg kraftigt på nyheten om återköp och vi reducerade därefter vår position”, skriver förvaltarna.

Även innehavet i det japanska bemanningsbolaget Pasona bidrog till kvartalsavkastningen, efter att bolaget släppte vad förvaltarna anser var en stark halvårsrapport. Men trots uppgången bör det enligt portföljduon finnas betydligt mer att hämta, då Pasonas ägarandel i bolaget Benefit One uppgår till mer än Pasonas dubbla börsvärde. Detta medför en absurd värdering av den resterande verksamheten, menar Jonas Edholm och David Harris, som lägger till att skillnaden mellan värdet av ägarandelen i Benefit One och bolagets totala värde aldrig har varit högre.

“Vi tror att det finns en möjlighet för bolaget att öka sina nuvarande nedtryckta marginaler i affären utanför Benefit One till konkurrenternas nivåer, vilket också skulle ge stöd åt en kraftig uppvärdering av aktien”, meddelar förvaltarduon.

Fortsatt på temat Japan så tog Skagen Focus under kvartalet position i det industriella konglomeratet Hitachi, som uppges vara på väg att montera ned konglomeratstrukturen för att kristallisera värde åt aktieägarna.

Vidare har fonden fortsatt att öka sin position i det australiska koppar- och guldprospekteringsbolaget OZ Minerals. Förvaltarna nämner att bolaget kommer att ta den nya produktionstillgången Carrapateena i drift mot årets slut, och de anser att OZ-aktien har en attraktiv risk/avkastningsprofil.

China Unicorn är namnet på en annan aktie som fonden har ökat sitt innehav i. Portföljteamet ser ett flertal katalysatorer för den kinesiska mobiloperatörens aktie de kommande två-tre åren. Dessa inkluderar ökad internet-omsättning inom industrin, minskad skuldsättning i kombination med stabil kassaflödesgenerering, samt potential för ett samgående med China Telecom, då den kinesiska regeringen vill snabba på utvecklingen inom 5G och möjligen slå samman fasta nätverk.

Skagen Focus tio största innehav per den 31 mars. Portföljen innehåller totalt 34 aktier. Fonden har sina fem största landvikter i USA (23,0 procent), Japan (21,9), Kanada (9,5), Italien (6,2) samt Tyskland (5,7). (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Focus tio största innehav per den 31 mars. Portföljen innehåller totalt 34 aktier. Fonden har sina fem största landvikter i USA (23,0 procent), Japan (21,9), Kanada (9,5), Italien (6,2) samt Tyskland (5,7). (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR