• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: +0,22% i mars

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond steg 0,22 procent i mars, då det goda stämningsläget på företagsobligationsmarknaden höll i sig.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Fonden steg 1,31 procent i det första kvartalet, vilket ger en avkastning om 13,55 procent sedan lanseringen i juni 2014.

Lebara upp efter kapitaltillskott

Bäst portföljbidrag under månaden kom från mobiloperatören Lebara, efter att bolaget mottagit ett kapitaltillskott som ska användas till att köpa tillbaka obligationer, skriver förvaltarna. De lägger till att Lebaras bokslutsrapport visade en viss intäktsnedgång, men att det underliggande rörelseresultatet förbättrades till följd av kostnadsbesparingar.

Andra positiva bidrag kom från Ahlsell, Telia och Dometic. Gällande Ahlsell har bolaget köpts ut från börsen av ett riskkapitalbolag och är i färd med att lösa in det aktuella obligationslånet i förtid under april. Telias och Dometics obligationer uppges ha återhämtat sig i linje med den europeiska kreditmarknaden.

Sämre utvecklades innehavet i den danska herrklädeshandlaren PWT Holding, trots att bolagets rörelseresultat för det fjärde kvartalet var bättre än motsvarande period 2017.

“I likhet med många andra aktörer som bedriver klädhandel i fysiska butiker sliter dock bolaget med fallande försäljning och pressade marginaler”, skriver förvaltarna.

Tagit in Coor, roterat inom fastighetssektorn

I mars genomförde fonden nyinvesteringar i Coor Service Management och Hexagon Composites, i form av obligationer med rörlig ränta. Inom ramen för portföljens fastighetsexponering såldes delar av Sagax-innehavet, för att ersättas med hybridobligationer från Akelius Residential. Förvaltarna pekar på att Akelius har meddelat att bolaget arbetar mot att få ett höjt kreditbetyg, och att omfattande fastighetsförsäljningar har genomförts de senaste månaderna, för att minska belåningsgraden.

Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman meddelar att kreditspreadar på nordiska och europeiska kreditmarknader i stort sett höll sig oförändrade under mars, med avsaknad av större rörelser. Samtidigt menar de det vara noterbart att den svenska interbankräntan STIBOR 3-månader under månaden klättrade över 0 för första gången sedan 2015.

De fem största innehaven i Coeli Nordisk Företagsobligationsfond, per den 31 mars. (Källa: Coeli)

De fem största innehaven i Coeli Nordisk Företagsobligationsfond, per den 31 mars. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR