• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: Minskad oro gav starkt första kvartal

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De orosmoln som tyngde aktieindex under det fjärde kvartalet 2018; risk för en inbromsning i den globala ekonomin och handelskrig mellan USA och Kina, har mer eller mindre skingrats. Följden har blivit att det första kvartalet 2019 är ett av aktiemarknadernas starkaste på ett decennium.

Den slutsatsen drar aktiefonden ODDO BHF Avenir Europes förvaltare Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard i en månadsrapport. Fonden fokuserar på små och medelstora bolag i Europa med registrerat kontor i ett medlemsland av EU eller OECD.

ODDO BHF Avenir Europe noterade en uppgång på 0,6 procent i mars i basvalutan euro, vilket var något efter dess jämförelseindex (MSCI Europe SMID NR EUR), som ökade 1,2 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning 12,5 procent per den 31 mars, medan jämförelseindex noterar +13,7 procent. Mätt i svenska kronor backade fonden 0,3 procent i mars och steg med 15,6 procent under det första kvartalet.

Makrooro lättat

Det är den minskade makroekonomiska oron som driver kursuppgångarna, enligt fondförvaltarna. I januari meddelade amerikanska centralbanken Fed att ytterligare räntehöjningar pausas, och europeiska centralbanken ECB följde efter med samma besked några veckor därefter. Oron både för handelsavtal mellan USA och Kina och för brexit tycks också ha dämpats, skriver förvaltarna. Därmed har investerare fått möjlighet att blicka framåt, och världens börsindex har nått historiskt höga nivåer.

ODDO BHF Avenir Europe rapporterar att alla sektorer är upp i år och att de flesta dessutom har stigit tvåsiffrigt. Endast fyra sektorer fick nöja sig med ensiffriga uppgångar under kvartalet: bank, telekom, media och resor & fritid.

Fondens främsta geografiska exponering är mot Frankrike med 33,7 procent, följt av Storbritannien (13,3), Tyskland (11,3), Sverige (7,4) och Danmark (6,7). Jämfört med index har portföljen en övervikt mot hälsovård och industri, medan undervikter finns inom främst bank & försäkring, konsumenttjänster och råvaror.

ODDO BHF Avenir Europes tio största positioner. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Avenir Europes tio största positioner. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Vid utgången av mars hade fonden 44 innehav, med störst vikt i Mtu Aero Engines och Safran, båda verksamma inom flygindustrin, följt av hörapparat- och hörlurstillverkaren Gn Store Nord, däcktillverkaren Michelin (Cgde) och hälso- och sjukvårdsföretaget Icon.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR