• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: HY-marknad alltjämt stark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det var fortsatt uppåt som gällde för den europeiska high yield-marknaden i mars, om än med lägre hastighet jämfört med de två föregående månaderna. Spreadarna minskade med 10 enheter till 354 baspunkter, det vill säga 3,54 procent, och marknaden steg 0,9 procent.

Det konstaterar förvaltarna Alexis Renault, Frauke Wolkewitz, Janis Heck och Ivan Romanenko i en månadsrapport för räntefonden ODDO BHF Euro High Yield Bond. Fonden steg i basvalutan euro 0,72 procent under månaden, vilket innebär en avkastning om 3,89 procent på kvartalsbasis. I svenska kronor backade fonden 0,20 procent i mars och var upp 6,76 procent under januari-mars.

Fondens utveckling sedan start i juni 2000. Jämförelseindex är BOFA ML Euro BB-B Non Financial Fixed Floating Rate HY Constrained Index. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens utveckling sedan start i juni 2000. Jämförelseindex är BOFA ML Euro BB-B Non Financial Fixed Floating Rate HY Constrained Index. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Ett flertal orsaker låg enligt förvaltarna bakom att riskaptiten fortsatte under mars, inklusive duvaktiga kommentarer från Federal Reserve och förhoppningar om framgångsrika handelsförhandlingar mellan USA och Kina. Även tekniska faktorer i form av små positiva fondflöden, höga kassanivåer hos investerare samt låg emissionsaktivitet, uppges ha gett stöd åt marknaden.

“De tecken som pekar mot en generell inbromsning av den globala ekonomin och den ihållande brexit-osäkerheten ignorerades överlag. De flesta av de bolag som redan rapporterat lämnade försiktiga prognoser för 2019”, skriver förvaltarteamet.

Under månaden har high yield-fonden fortsatt att öka sin riskexponering, men är alltjämt defensivt positionerad via en durationsundervikt och lägre ränteskillnader gentemot den riskfria räntan än vad jämförelseindex har, enligt rapporten.

På sektornivå hålls undervikter inom cykliska områden såsom kemikalier, industrivaror & -tjänster samt resor & underhållning, med tonvikt på transportbolag. Sett till kreditbetyg har fonden en fortsatt undervikt inom BB-obligationer och en neutral vikt inom B, framgår av rapporten.

Förvaltarna förväntar sig en ökad volatilitet på den europeiska high yield-marknaden framöver. Detta till följd av långsammare ekonomisk tillväxt, centralbankers retorik och agerande, politiska förvecklingar i exempelvis Italien, brexit samt handelsförhandlingar.

För att kunna uppnå överavkastning är krediturval avgörande och blir dessutom allt viktigare, meddelar förvaltarna.

Ovan fondens tio största innehav per den 31 mars. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Ovan fondens tio största innehav per den 31 mars. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR