• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Insight: Vidhåller dubblingspotential från årsskiftet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Solida bolagsrapporter för det fjärde kvartalet över hela portföljen drev aktivistskuggarfonden Skagen Insights avkastning i det första kvartalet 2019.

Det skriver fondförvaltaren Tomas Johansson i en kvartalsrapport, där han meddelar att den positiva utvecklingen på innehavsnivå är i linje med Skagens förväntan om att portföljbolagen över tid ska stänga sina “prestationsgap”.

Fonden var ned 0,6 procent i mars i basvalutan norska kronor, men steg trots det 16,5 procent för det första kvartalet som helhet. Räknat i svenska kronor var motsvarande siffror -0,9 procent i mars och +22,5 i det första kvartalet.

“Utvecklingen på senare tid bör bädda för en fortsatt stark avkastning (givet uteblivna nya externa chocker), med tanke på att den absoluta majoriteten av våra bolag fortsatt är djupt missförstådda och underuppskattade av marknaden”, enligt Tomas Johansson.

Fondens bästa respektive sämsta portföljbidrag under det första kvartalet 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa respektive sämsta portföljbidrag under det första kvartalet 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Insights klart bästa innehav hittills i år är teknikbolaget Diebold Nixdorf. Förvaltaren förklarar att aktien var fondens största negativa bidragsgivare ifjol, men att den per den 1 april i dollartermer hade stigit 380 procent från botten kring jul, vilket gör Diebold Nixdorf till en av de bästa aktierna på den amerikanska marknaden sedan årsskiftet. Tomas Johansson meddelar att Skagen så sent som för tre månader sedan hade en riktkurs på aktien som motsvarade fyra gånger aktiens dåvarande pris, och att Insight valt att sälja merparten av innehavet nu när aktien har närmat sig denna riktkurs.

Näst bäst portföljbidrag under det första kvartalet kom från Teikoku Sen-I, som benämns som ett av fondens favoritinnehav i Japan. Bolaget uppges befinna sig under stor press från aktieägare att förbättra sin kapitalallokeringsstrategi.

“Teikoku är ett bra bolag enligt de flesta mått, men har tyngts ned av vikten från dess massivt överkapitaliserade balansräkning”, förklarar förvaltaren.

Fondens mest negativa portföljbidrag sedan årsskiftet har varit det tyska industrikonglomeratet Thyssen Krupp. Tomas Johansson delger att Skagen anser att bolagets nuvarande marknadsvärde inte stämmer överens med verkligheten, och att man ser utvecklingen i Thyssen Krupp som mycket uppmuntrande. Investeringen uppges vara gjord med hög övertygelse, i ett bolag där aktivister spelar en central roll i att stöpa om bolagets struktur till att bli mindre komplext, samtidigt som aktieägarvärde kan frigöras.

“Det återstår fortfarande för marknaden att börja uppskatta omfattningen av det värdeskapande vi i slutändan förväntar oss. Vi är tålmodiga investerare i situationer som denna, där det är tydligt att saker rör sig i rätt riktning”, skriver Tomas Johansson.

Dolda värden i Japan

Vid en blick mot nästa år pekar förvaltaren ut förändrad japansk bolagsstyrning som ett av de mest intressanta investeringstemana. Han menar att det finns en reell möjlighet att detta kommer göra japanska bolag mer konkurrenskraftiga, särskilt vad gäller kapitalallokering, och att dolda värden kan komma att låsas upp för aktieägare.

“Aktivister har en viktig roll att spela här. När vi tittar på Japan i dag ser vi att många bolag handlas kring värderingar som inte verkar vara vettiga för oss värdeinvesterare”, skriver Tomas Johansson, som exemplifierar med det nya innehavet Pasona Group. Bolaget är Japans tredje största bemanningsbolag och handlas enligt förvaltaren otroligt nog till ett implicerat massivt negativt värde, då börsvärdet med råge understiger värdet för ett av Pasonas listade dotterbolag.

Klicka här för att läsa mer om förändringarna vad gäller bolagsstyrning i Japan (intervju med förvaltaren).

“Stor värdepotential över hela portföljen”

Vid årets början uttalade Skagen att Insight-fonden hade potential att dubblas i värde på två-tre års sikt, i takt med att marknaderna stabiliseras. Utvecklingen under det första kvartalet uppges vara ett steg i den riktningen, och Tomas Johansson skriver att 2019 har potentialen att bli ett mycket spännande år för fonden. Förvaltaren ser, uppgångarna hittills i år till trots, stor värdepotential över hela portföljen, då många av innehaven tidigare handlades ned på grund av nervösa kortsiktiga investerare snarare än av försämrad fundamenta.

Skagen Insights tio största innehav per den 31 mars. Portföljen består av 31 aktier totalt, och störst landexponering finns i Japan, USA, Tyskland, Italien och Sverige. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Insights tio största innehav per den 31 mars. Portföljen består av 31 aktier totalt, och störst landexponering finns i Japan, USA, Tyskland, Italien och Sverige. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR