• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: "Betydande möjligheter för aktiva förvaltare"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den absoluta majoriteten av aktiemarknaderna inom tillväxtmarknadsfonden Skagen Kon-Tikis investeringsfält har stigit sedan årsskiftet; särskilt marknader som gick sämre under fjolåret, såsom Kina, Hongkong och Grekland.

Det skriver förvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland i en kvartalsrapport.

“Särskilt kinesiska A-aktier har gynnats av en kombination av stödjande inhemsk likviditet och stora utländska inflöden till följd av indexjusteringar”, enligt förvaltarduon, som lägger till att sällanköpsvaror, fastigheter och it har lett vägen för avkastningen på sektornivå.

I mars steg Skagen Kon-Tiki 1,4 procent i basvalutan norska kronor och från årsskiftet är avkastningen 10,7 procent, per den 31 mars. I svenska kronor noteras en uppgång på 1,1 procent i mars och 16,4 procent för januari-mars.

Dubbel portföljcomeback

Cathrine Gether och Fredrik Bjelland meddelar att två tidigare innehav har gjort comeback i portföljen under det första kvartalet. Den Hongkonglistade lyxhotelloperatören Shangri-La, som avyttrades under 2012, har köpts in.

“Då aktien har fallit kraftigt på rädsla för kinesisk inbromsning har vi fått möjligheten att återbesöka detta kvalitetsbolag till en betydande rabatt mot våra estimat för underliggande värden, och ser kraftig uppsida från högre rumsintäkter”, skriver förvaltarna.

Även det brittiskt listade konsumentproduktbolaget PZ Cussons har åter gjort entré i fonden, efter en treårig portföljfrånvaro. Bolaget uppges ha haft problem med fallande lönsamhet för sin nigerianska verksamhet, som har drabbats av bakslag inom både makro och vad gäller det operationella. Förvaltarna säger sig tro att dessa problem är övergående, och att ledningens långa erfarenhet av att verka på utmanande marknader, tillsammans med troliga omstruktureringsåtgärder, i slutändan kommer att bära frukt för PZ Cussons.

I övrigt har fonden mottagit aktier i den afrikanska betal-tv-operatören Multichoice Group, som delats ut från portföljens trotjänare Naspers, ett sydafrikanskt investmentbolag med betydande ägande i det kinesiska internetkonglomeratet Tencent.

Tre kinesiska aktier fick lämna portföljen efter årets starka start, då dessa nått Skagens riktkurser. Dessa var Great Wall Motor, Wuliangye och Hangzhou Robam.

Portföljens bästa respektive sämsta avkastningsbidrag under det första kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Portföljens bästa respektive sämsta avkastningsbidrag under det första kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Sett till utveckling för innehav under det första kvartalet uppges Ping-An, ett portföljtillskott under det tredje kvartalet 2018, ha levererat en stark uppgång efter en solid helårsrapport och ett aviserat återköpsprogram.

Samsung Electronics var ett annat starkt innehav, som steg kraftigt på förväntningar om att halvledarcykeln för minne kan vara nära en botten, enligt förvaltarna.

De bilrelaterade innehaven Mahindra & Mahindra och Hyundai Motor belastade däremot avkastningen, i kölvattnet av svag efterfrågan, högre investeringsbehov kombinerat med viss valutasvaghet. Det senare påverkade även innehavet Ghana Commercial Bank, som dock rapporterade ett bra helårsresultat efter kvartalets slut, upplyser förvaltarteamet.

Goda möjligheter för aktiva förvaltare

Cathrine Gether och Fredrik Bjelland skriver att de är fortsatt positiva till tillväxtmarknadsaktier på både kort och lång sikt, trots en stark start på året.

“Överlag så är värderingarna i linje med historiska snitt, samtidigt som den heterogena naturen av vårt investeringsfält innebär at det finns betydande möjligheter för aktiva förvaltare. Med en aktiv andel om 90 procent och en konsekvent applicerad värdefilosofi, fortsätter Skagen Kon-Tiki att upptäcka undervärderade möjligheter, med en positivt lutad risk/avkastnings-profil”, förklarar portföljduon.

Vid det första kvartalets utgång innehöll Skagen Kon-Tikis portfölj 49 aktier, som handlades till ett viktat snitt om 8,3 gånger 2020 års vinster samt 1,0 gånger innevarande års bokförda värde. Detta innebär en rabatt överstigande 25 procent gentemot MSCI:s tillväxtmarknadsindex, enligt rapporten.

Fondens tio största positioner per den 31 mars. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens tio största positioner per den 31 mars. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR