• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: Stängt blankning Swedbank, inväntar ny nivå

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity steg med 1,4 procent under mars (andelsklass R SEK), vilket ledde till en avkastning om 13,5 procent för det första kvartalet 2019.

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

Utveckling för fonden samt det europeiska aktieindexet Stoxx 600 sedan januari 2018. (Källa: Coeli)

Fondförvaltaren Mikael Petersson konstaterar att stämningen på aktiemarknaderna har skiftat totalt under årets inledning, och exemplifierar med att 1 procent av aktierna inom S&P 500 i USA handlades över 50 dagars glidande medelvärde på julafton; en andel som tre månader senare uppgick till 90 procent.

Kring mitten av mars uppstod viss finansiell turbulens för första gången i år efter att data visat på en svagare global ekonomi än förväntat, som i kombination med en ditintills stark start på börsåret gav en mindre rekyl, skriver förvaltaren.

“En duvaktig Powell (Fed) fortsatte att stryka marknaden medhårs och efter några dagar var vi tillbaka till de tidigare peaknivåerna”, skriver Mikael Petersson, som även noterar att positiva makrosignaler kom från Tyskland och Kina mot månadens slut.

Gällande Tyskland avses en IFO-siffra som överraskade på uppsidan, och som enligt förvaltaren ledde till att “större mäklarhus började prata upp Europa och att det nu är ett bra läge att öka sin allokering i Europa - en syn vi delar”.

Avvaktar ny ingångsnivå för bank-blankning

Mikael Petersson meddelar att fonden var kort både Swedbank och SEB under den turbulenta period som inleddes med att Swedbank kontaktade sina 15 största ägare, för att informera om att Uppdrag Granskning skulle sända ett avsnitt där penningtvätt inom banken avhandlades.

Som orsaker till blankningarna skriver förvaltaren “Swedbank då vi upplevde att marknaden tog för lätt på problemet när det uppdagades och SEB då den sannolikt skulle gå ner i sympati om det eskalerade, något som visade sig stämma”.

Fonden uppges ha stängt de båda korta positionerna medan man inväntar nya bättre ingångsnivåer, då Coeli bedömer att marknaden underskattar de problem som kan komma att offentliggöras.

Förväntar sig starkt portföljbidrag från Mynaric

Sett till Coeli Absolute European Equitys långa innehav hade det Tysklandsnoterade laserkommunikationsbolaget Mynaric en bra månad i mars med en kursuppgång på 24 procent. Bolaget annonserade rekryteringen av en ny vd i form av Bulent Altan (tidigare Vice President på Space X), vilket Mikael Petersson bedömer vara helt rätt då kommersiella orders och betydande samarbeten ligger nära i tiden. Vidare så emitterade bolaget aktier till en satellit-samarbetspartner till kursen 55 euro, en premie på nästan 40 procent jämfört med nivån dagen innan, enligt förvaltaren.

Mikael Petersson, som nyligen besökte den nya Mynaric-vd:n i München, förväntar sig att aktien kommer vara en stark motor för fonden under resten året. Han ser stora möjligheter till betydande orders framöver, som möjligen exempelvis kan komma från den nya ägaren.

Ny runda ökade värdering på onoterat innehav

Ett annat innehav som bidrog positivt till avkastningen i mars var det onoterade bioteknik-investmentbolaget ATAI, efter att bolaget under månaden genomfört en investerarrunda till kursen 38 euro, vilket var hela 111 procent högre än senast, enligt kommentaren.

En ny position som fonden har tagit är i fondförvaltaren Corestate, inriktad på fastigheter. Corestate uppges resa pengar från kunder, köpa fastighetstillgångar med betydande värdepotential, för att efter en viss tid sälja dessa till ett högre pris. Corestate erhåller både fasta och rörliga avgifter och har cirka 25 miljarder euro under förvaltning. Samtidigt genererar bolaget fria kassaflöden som handlas till 6 gånger av marknaden, enligt Mikael Petersson, som bedömer att detta är väl lågt givet att tidigare frågetecken kring bolagets styrning till stor del har skingrats.

Sålt Wirecard, köpt säljoptioner UK

Innehavet i det tyska betalningsbolaget Wirecard har sålts i samband med den enligt förvaltaren tveksamma “oberoende utredning”, som gav en 26-procentig kursuppgång. Resultatet av investeringen i aktien blev mediokert med en liten negativ avkastning, konstaterar Mikael Petersson, men meddelar att aktien sedan avyttringen fallit cirka 15 procent.

Då brexit-osäkerheten är stor uppges fonden ha köpt in säljoptioner på den engelska marknaden, med kort löptid, 5 procent ned och för ett nominellt belopp som motsvarar 10 procent av fondens tillgångar.

“Investeringen var endast några promille för fonden men om marknaden snabbt skulle gå ned med 10 procent tjänar vi cirka 20 gånger investerat kapital (antagligen 25x då volatiliteten går rakt upp i en sådan situation). Vi tycker det är ett attraktivt pris för en “disaster insurance”, skriver förvaltaren.

Intensiv månad med många företagsmöten

I en sammanfattande kommentar upplyser Mikael Petersson om att mars var en ovanligt hektisk månad sett till både bolagsspecifika händelser och möten med bolag för potentiella investeringar (20 bolagsmöten genomfördes).

Fonden har analyserat fyra olika bolag som är på väg att gå till börsen, och ser att två av dessa uppfyller kriterierna för att bli stora innehav i portföljen, samtidigt som förvaltaren betonar vikten av att priset är attraktivt.

Mikael Petersson bedömer att konkurrensen om en plats i fondens portfölj aldrig har varit hårdare, vilket han menar brukar vara ett gott tecken.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR