• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Frontier Markets: Undervikt Argentina gynnat, motsatt för dito i Kuwait

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Frontier Markets steg 0,1 procent i mars i basvalutan svenska kronor, medan jämförelseindex (MSCI Frontier Markets) klättrade 1,7 procent i svenska kronor. Fonden ökade med 6,9 procent under det första kvartalet som helhet.

Huvudorsaken till eftersläpningen relativt index var enligt förvaltarna Hans-Henrik Skov och James Bannan en undervikt om 16,3 procent i Kuwait.

Det meddelar de i en förvaltarkommentar för mars månad.

“Här steg marknaden med 10 procent, främst drivet av de stora bankerna, vilket innebär att den toppar listan av gränsmarknadsländer”, skriver förvaltarduon om Kuwait.

Coeli Frontier Markets innehav i Bangladesh och Saudiarabien uppges ha påverkat avkastningen positivt under månaden, samtidigt som detta överskuggades av den relativa underavkastningen.

Vidare har fonden varit betjänt av en undervikt i Argentina.

“Argentinska aktier fortsatte sin reträtt på grund av svaga siffror om inflationen, konsumentförtroende och president Macris opinionssiffror. Fondens stora undervikt på den argentinska marknaden har haft en betydande positiv inverkan på mars månads resultat, likaväl som för hela första kvartalet”, enligt Hans-Henrik Skov och James Bannan.

Fondens fem största aktieinnehav per den 31 mars. (Källa: Coeli)

Fondens fem största aktieinnehav per den 31 mars. (Källa: Coeli)

Det Kuwaitbaserade utbildningsföretaget Humansoft Holding har övertagit förstaplatsen i innehavslistan. I övrigt återfinns det kenyanska telekom bolaget Safaricom och tre banker, som ofta anses vara det mest renodlade sättet att få exponering mot utvecklingsländers ekonomier, på topplistan över största innehav.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR