• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: Köpt Abbott Labs, Edwards, Nike och McDonalds

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktiemarknader har sett en stark ökning sedan början på året, och det första kvartalet var ett av de starkaste på ett decennium.

Det skriver Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen, som förvaltar aktiefonden Skagen Global, i en kvartalsrapport.

Skagen Global steg med 1,0 procent i mars sett till basvalutan norska kronor, och ökade 10,0 procent under det första kvartalet som helhet. I svenska kronor noterades en uppgång om 0,7 procent i mars, samtidigt som det första kvartalet gav en avkastning om 15,7 procent.

Bästa och sämsta portföljbidrag under det första kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Bästa och sämsta portföljbidrag under det första kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens tre bästa innehav sett till absolut avkastning det första kvartalet var DSV, Accenture och Microsoft. Det danska fraktbolaget DSV uppges fortsätta att leverera i linje med fondens investeringsstrategi. I slutet av kvartalet stod det klart att en överenskommelse om uppköp av konkurrenten Panalpina nåtts, och även fast förvaltarna nämner att de vanligtvis är skeptiska mot storskaliga företagsförvärv har de fullt förtroende för ledningsteamet hos DSV.

Kvartalets sämsta avkastningsbidrag kom från Nissan Chemical, Hiscox samt Medtronic. För Nissan Chemical tror förvaltarna att den svaga utvecklingen kan bero på makroekonomiska faktorer, eftersom att kvartalsrapporten inte innehöll några väsentligt negativa överraskningar. Hiscox har drabbats av förluster för andra året i rad till följd av orkaner, bränder och tyfoner. Detta är något som förvaltarna dock menar är en del av volatiliteten när man investerar i försäkringsbolag och bolaget kommer fortsatt vara ett av de fem största innehaven i portföljen.

Fyra bolag in och sex ut under kvartalet

Under det första kvartalet tog fonden position i Abbott Laboratories, Edwards Lifesciences, Nike och McDonalds.

“Notera att de båda nya innehaven reflekterar Skagen Globals långsiktiga partnerskapsmentalitet, vi försöker investera i undervärderade bolag som förvaltas i syfte för långsiktig framgång, inte bara nästa kvartalsresultat”, skriver förvaltarduon om Abbott Laboratories och Edwards Lifesciences.

Nike ses av förvaltarna som undervärderad då aktiepriset inte fullt ut reflekterar kombinationen av ett oerhört starkt varumärke och den globala hälsotrenden. För McDonalds del är det bolagets franchisemodell som förvaltarna ser som attraktiv. Genom att använda andras pengar kan bolaget växa, vilket i sin tur resulterar i att moderbolaget har få tillgångar men genererar hög avkastning på sysselsatt kapital, tillägger Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Sett till avyttringar under kvartalet fick sex bolag lämna portföljen. Bland dessa fanns Dollar General, Sony och Waters som alla närmade sig, eller översteg, fondens prismål. Även Chubb, 3M och CMS Energy avyttrades.

“Portfölj fortsatt attraktivt värderad”

Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen pekar på ett fortsatt fokus på “bottom-up stock-picking” och tillämpning av fondens mandat att söka undervärderade företag med robusta finanser, stark konkurrenskraft och ledningar som är förnuftiga kapitalallokerare. Portföljen är fortsatt attraktivt värderad, tillägger portföljförvaltarna avslutningsvis.

Skagen Globals tio största innehav vid utgången av det första kvartalet 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Globals tio största innehav vid utgången av det första kvartalet 2019. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR