Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Fidelity US High Yield       Large blend   Mid blend  
ODDO BHF ProActif Europe      Large value   Large blend 
Threadneedle (Lux) UK Eq Inc IG  Large value   Mid value  
LO Funds Asia High Convc      Large growth  Large blend 
Capital Group Inv Co of Amer(LUX) Large blend   Large growth
Carmignac Pf Emergents       Large growth  Large blend 
BGF Asian Growth Leaders A2    Large blend   Large growth
Amundi Fds Eq ASEAN        Large blend   Large value 
Candriam Eqs L EMU         Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR