Fonder: Investerare nettosålt UK-aktiefonder 9,3 mdr kr i år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placerare fortsätter att dra tillbaka kapital från brittiska aktiefonder. Sedan brexitomröstningen ägde rum i juni 2016 uppgår nettoförsäljningarna till 25 miljarder dollar, motsvarande cirka 232 miljarder kronor.

Det rapporterar Dagens Industri med hänvisning till Financial Times.

Hittills i år i takt med att brexit-karusellen snurrat allt snabbare har motsvarande drygt 9,3 miljarder kronor plockats ut från brittiska aktiefonder, och bara den senaste veckan noterades utflöden om 2,8 miljarder kronor, enligt Di.

“Den fortsatta osäkerheten och otydliga vägen framåt för brexit samt vad det kommer innebära för handelsrelationer och företagens vinster leder till utflöden. Investerare, både inhemska och internationella, letar efter andra ställen där deras pengar kan växa”, ska Atlantic Trusts investeringschef David Donabedian ha sagt till Financial Times.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR