• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: Starkt första kvartal för fastighetsmarknaden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ett nytt rekord för fondens NAV-kurs, stark absolutavkastning, men något tyngt av svaga valutor.

Så sammanfattar Michael Gobitschek, som förvaltar fastighetsaktiefonden Skagen m2, det första kvartalet i en kvartalsrapport.

Fonden rapporterar en uppgång på 4,1 procent i mars i svenska kronor och 17,2 procent för det första kvartalet. Jämförelseindex (MSCI ACWI IMI RE ex Equity REITS) steg samtidigt med 20,6 procent under kvartalet. Att jämförelseindex har presterat bättre har sina förklaringar enligt Michael Gobitschek:

“Jämförelseindex presterade bättre på grund av stark utveckling i asiatiska marknader som Hongkong och Japan, där fonden är relativt underviktad. Svaga valutor, särskilt i Sverige, där orsaken framförallt är Riksbankens ovilja att höja räntan, bidrog också negativt”, skriver fondförvaltaren.

Fondens basvaluta är norska kronor, varför en svag svensk krona påverkar avkastningen negativt för den norska andelsklassen.

Goda förutsättningar i Europa

Under kvartalet har både amerikanska och europeiska centralbanker meddelat att de avvaktar ytterligare räntehöjningar, skriver Skagen m2. Skagen menar att Europa, där fonden har en majoritet av sitt kapital, har förutsättningar att överraska på uppsidan kommande kvartal, eftersom marknaden kan tvingas omvärdera ränteförväntningarna för 2020.

Kvartalets största bidragsgivare blev svenska fastighetsbolaget Hembla, som enligt Skagen har låg operationell risk kombinerat med goda tillväxtmöjligheter. Hembla följdes i listan över största bidragsgivare av finska Kojamo som lämnade en bra rapport, och av Hongkong-baserade CK Asset. Sämsta bidragsgivare under kvartalet blev två hotelloperatörer; kinesiska Shangri-La och spanska Melia Hotels.

Bäst respektive sämst portföljbidrag under det första kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Bäst respektive sämst portföljbidrag under det första kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Två japanska tillskott

Skagen m2 rapporterar från ett besök i Japan att den japanska fastighetsmarknaden fortsatt är väldigt attraktiv tack vare en stabil ekonomi, låga räntor, låga vakanser och stigande hyror. Fonden nämner logistikfastigheter som ett intressant område, eftersom många logistikfastigheter är för omoderna för att möta e-handelns krav.

Fonden har investerat i två japanska bolag, som förvaltaren menar har intressanta tillgångar samt pipelines till en låg värdering; Keihanshin Build och JR Kyushu. Keihanshin Build driver kommersiella fastigheter som kontor och datacenter, där framförallt det senare är ett segment som växer och vanligen värderas högt menar Skagen. JR Kyushu har fastigheter som främsta inkomstkälla, men är även verksamt inom järnvägstransport.

Ett synnerligen starkt kvartal bakom oss till trots, menar Skagen att framtidsutsikterna är goda, med stigande omsättning, stabila kassaflöden och billig finansiering:

“Underliggande fundamenta är fortfarande stark i sektorn, särskilt i vissa städer och segment. Skagen m2 är positionerad för att utnyttja dessa möjligheter”, skriver Michael Gobitschek.

Fondens tio största innehav vid det första kvartalets utgång. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens tio största innehav vid det första kvartalets utgång. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR