Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
M&G Pan European Dividend Euro   Large blend   Large value 
Lannebo Nordic Equities      Mid growth   Mid blend  
Taaleri Eastern Europe Value Fund Large blend   Large value 
Franklin Brazil Opps        Large growth  Large blend 
PriorNilsson Sverige Aktiv     Large blend   Mid blend  
Amundi Fds Global Perspectives   Large value   Large blend 
Investerum Basic Value       Large growth  Large blend 
CC Asian Evolution         Mid growth   Large growth
Threadneedle Asia Ins Acc     Large growth  Large blend 
Tellus Fonder Bank & Finansfond  Mid value    Large value 
Franklin Gold & Prec Mtls     Small growth  Small blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR