• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: Tekniska och fundamentala faktorer talar för fortsatt bra marknad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det första kvartalet var överraskande produktivt ur ett investerarperspektiv, trots en medioker makroekonomisk bild. Den positiva trenden på kreditmarknaden fortsatte med minskade spreadar, även om detta var tydligare i enskilda värdepapper än för syntetiska index.

Det skriver förvaltarna Alain Krief och Olivier Becker, som förvaltar high yield-fonden ODDO BHF Haut Rendement 2025, i en månadsrapport.

Fonden ökade med 0,87 procent i mars sett till basvalutan euro, vilket innebär att avkastningen i det första kvartalet landade på 5,51 procent. I svenska kronor var motsvarande siffror -0,05 och +8,42 procent.

Portföljen domineras av företag med ratingen B samt BB. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföljen domineras av företag med ratingen B samt BB. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltarna konstaterar att de hot som hängde över marknaderna under det sista kvartalet 2018 i allt väsentligt adresserades under årets första kvartal.

“Centralbanker antog en mjukare ställning som ett svar på riskerna med en global ekonomisk inbromsning, samtidigt som de konstruktiva framstegen i förhandlingarna mellan USA och Kina tyder på att ett avtal kan vara inom räckhåll de kommande månaderna”, skriver förvaltarteamet.

Portföljduons slutsats är att de ökade utsikterna för en återgång till ett lugnare affärsklimat har tillåtit finansiella marknadsaktörer att planera inför framtiden, istället för att behöva fokusera allt för mycket på den dystra makroekonomiska statistik som har kommit in hittills i år.

I mars deltog ODDO BHF Haut Rendement 2025 i emissioner från Schaeffler och Volvo Cars. Samtidigt påbörjade fonden en avyttring av innehavet i Raffinerie Heide, samt tog hem vinster och sålde Smurfit Kappa, Virgin Media och DIGI, enligt rapporten. I tillägg till det ska fonden ha ökat i sina befintliga innehav, i syfte att hålla portföljen fullt investerad.

Alain Krief och Olivier Becker bedömer att high yield-marknaden bör kunna fortsätta prestera väl, om än i ett lugnare tempo. Som orsaker nämns en hyfsat stillsam primärmarknad (begränsat utbud av nyemissioner), tillmötesgående centralbanker, global tillväxt som stabiliseras på en lägre nivå i främst Kina och USA, samt betydande flöden som rör sig tillbaka in i denna tillgångsklass.

“Hur som helst bör vi vara på vår vakt mot överdriven optimism och geopolitiska chocker. Av dessa anledningar förblir vi optimistiska men samtidigt vaksamma”, skriver Alain Krief och Olivier Becker.

Fondens tio största emittenter per den 31 mars. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens tio största emittenter per den 31 mars. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR