• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon: "Bara ett fåtal köpare just nu, många säljare"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund steg med 0,6 procent i mars på Stockholmsbörsen och stängde månaden på 14:13 kronor. Fondens nettotillgångsvärde (NAV) ökade samtidigt med 0,4 procent till 1:3929 euro, eller cirka 14:6 svenska kronor.

“NAV påverkades positivt av operationell prestation i fastigheterna, inklusive den nyligen förvärvade tillgången Duetto II. Fonden tjänade 785.000 euro i mars sett till icke reviderad konsoliderad nettovinst”, skriver Baltic Horizon i ett pressmeddelande.

Fondens kursutveckling i mars. (Källa: Infront)

Fondens kursutveckling i mars. (Källa: Infront)

Häromveckan annonserade Baltic Horizon att fonden i syfte att göra nya fastighetsinvesteringar har tagit in 20,5 miljoner euro i en private placement, som tecknades till 160 procent. I en kommentar till Fonder Direkt säger fondförvaltaren Tarmo Karotam att Baltic Horizon kommer att använda medlen i enlighet med gällande investeringsstrategi; primärt handlar det om förvärv och förvaltning av centralt belägna kassaflödesgenererande tillgångar i de tre baltiska huvudstäderna. Bland dessa tre pekar han ut Riga som särskilt attraktiv för fastighetsinvesteringar just nu.

“Riga är mest intressant för tillfället på grund av en stark efterfrågan på kommersiella lokaler, samt då ekonomin och de genomsnittliga lönerna nu i rask takt knappar in på Estland och Litauen”, förklarar Tarmo Karotam.

Elefanten i rummet vad gäller baltiska fastighetsinvesteringar i dagsläget är utvecklingen inom bankväsendet, med penningtvättsutredningar av Danske Banks och Swedbanks verksamheter i regionen.

Varför tror du att intresset för att delta i denna private placement var så starkt, i tider som dessa när investerare är så pass oroade för den baltiska banksektorn?

“Investerare förstår att Baltic Horizon ser potential att göra attraktiva affärer under 2019 just på grund av dessa bekymmer”, säger Tarmo Karotam.

Hur ser marknaden ut för tillfället vad gäller aktörers agerande?

“Det finns bara ett fåtal aktiva köpare men många säljare just nu, till följd av pressen på bankerna.”

Tarmo Karotam fortsätter:

“Baltic Horizon har sina räntenivåer fixerade fram till år 2023, en stark relation med bankerna, och har visat sig vara en tillförlitlig utdelningsbetalare om mellan 7-9 procent per år.”


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR