S&P: Drygt hälften av Sverigefonderna borta på tio år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Drygt hälften av alla Sverigefonder (aktier) som existerade för tio år sedan är i dag nedlagda eller hopslagna med andra fonder.

Det visar indexleverantören S&P:s senaste SPIVA-rapport för Europa, som analyserar hur väl aktivt förvaltade fonder står sig mot kategoriindex.

Bland de 139 Sverigefonder som fanns vid årsskiftet 2008/2009, var så kallad “survivorship rate” 48,2 procent per den 31 december 2018. Det är betydligt lägre än i grannlandet Danmark, där 71,4 procent av de 35 Danmarksfonderna från 2008/2009 fanns kvar.

Rapporten visar att det överlag har varit anmärkningsvärt svårt för europeiskt baserade aktivt förvaltade aktiefonder att slå respektive kategoriindex på såväl ett, tre, fem, som tio år.

Sverigefonder klarar sig relativt väl, med underprestationer för 62, 64, 55 och 79 procent av fonderna för de fyra undersökta tidshorisonterna. För eurodenominerade Europafonder misslyckades 86, 86, 80 och 87 procent av fonderna att slå index på ett, tre, fem och tio år.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR