• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: "Viktigt att lära känna bolagen"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Företagsobligationsfonden IKC Avkastningsfond har på kort tid mottagit utmärkelser från både Morningstar (årets företagsobligationsfond) och Refinitiv (2019 Nordic Lipper Fund Awards, bästa svenska obligationsfond på tre samt fem års historik).

Fonder Direkt har hört sig för med förvaltaren Lars Bredenberg kring vilka nycklarna är som har lett fram till utnämningarna.

  Fondens utveckling sedan start i april 2012. Lars Bredenberg har förvaltat fonden sedan den 1 januari 2014. (Källa: Infront)

Fondens utveckling sedan start i april 2012. Lars Bredenberg har förvaltat fonden sedan den 1 januari 2014. (Källa: Infront)

Utmärkelser från flera håll på kort tid, med lovord för bland annat lägre risktagande än kategorisnittet. Vad är det som gör att fonden har lyckats uppnå en så jämn och relativt hög avkastning över så lång tid?

“Det är några saker jag jobbar med för att försöka se till att avkastningen är så jämn och stabil som möjligt över tid, givet att det behövs visst risktagande för att skapa en avkastning. Den risk jag främst jobbar med är kreditrisk genom att fonden placerar i företagsobligationer, vilket gör att det blir viktigt att lära känna bolagen så bra som möjligt och följa deras utveckling för att undvika problemkrediter.”

Lars Bredenberg utvecklar:

“Vissa bolag hamnar ändå i svårigheter och då är det bra att ha en god diversifiering i portföljen så att det märks så lite som möjligt. Slutligen föredrar jag obligationer med relativt kort löptid i portföljen eftersom de ofta blir mer stabila i allmänna marknadssvängningar, och de gör också att portföljen blir snabbare likvid när de förfaller”, förklarar han.

Har du lyckats särskilt bra med att undvika “minor” i portföljen, och varit snabb med att sälja när du märkt att ett innehav är på väg åt fel håll verksamhetsmässigt?

“Jag försöker undvika problemkrediter genom att ha god kännedom om bolagen och följa deras utveckling. Om ett bolag ändå hamnar i svårigheter är det troligen svårt att sälja snabbt på någon rimlig nivå, eftersom det inte finns så många köpare. Förhoppningsvis har jag då fångat upp signaler i förväg och justerat innehavet, eller har så pass låg exponering genom diversifieringen att det inte får något stort genomslag på portföljen”, säger Lars Bredenberg.

Finns det någon bolagsspecifik röd flagga som gör att du i regel avstår en investering?

“Jag har inte någon process där jag automatiskt avfärdar ett bolag, utan försöker göra utvärderingar av riskerna och vad man får betalt för att ta dem. Generellt så föredrar jag när bolag har bra och stabila kassaflöden, medan jag kan vara mer tveksam när intäkterna ska komma i framtiden eller om verksamheten är alltför cyklisk.”

Nu har rapportsäsongen för det första kvartalet dragit ingång. Blir portföljaktiviteten ofta mer påtaglig i samband med att bolagen släpper sina rapporter, eller är det ingen större skillnad?

“Rapportperioden är en möjlighet att få mer information om bolagen för att bedöma utvecklingen över tid. Jag fokuserar inte så mycket på det enskilda kvartalet, även om det kan ge en del signaler, och det innebär normalt sett inte någon ökad aktivitet i portföljen när rapporterna släpps”, informerar Lars Bredenberg.

Per den 31 mars innehöll IKC Avkastningsfonds portfölj obligationer från 116 emittenter, varav de fem största var Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Fastpartner, Collector, Nordea och Klövern. Avkastningen för det första kvartalet summerade till 1,03 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR