• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: Utmanande första kvartal, tror strategi kommer löna sig

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Om återhämtningen på globala aktiemarknader i det första kvartalet var ett björnmarknadsrally, var det tveklöst skarpare än förväntat.

Det skriver aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Returns förvaltare James Clunie i en kvartalskommentar.

Som orsaker till aktiemarknadernas uppsving anger James Clunie den amerikanska centralbankens skifte mot en mer duvaktig hållning, växande förväntningar om ett konstruktivt utfall i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, ekonomisk data i Kina som talar för att inbromsningen kan vara på väg att bottna ur, samt ett fall i stats- och företagsobligationsräntor, vilket innebär lägre lånekostnader för exempelvis tillväxtbolag.

Komplicerade räntesignaler

Förvaltaren understryker att obligationsmarknadens signaler är mer komplicerade än att man kan dra slutsatsen att det är dags att ignorera risker och lasta på med tillväxtaktier i portföljen. Angående att den amerikanska räntekurvan inverterades den 22 mars, då en tvåårig statsobligation kom att ge högre ränta än en tioårig dito, kommenterar han:

“Samtidigt som ett antal tekniska faktorer kan ha spelat roll är det svårt att avfärda den historiska relevansen av en inverterad räntekurva som ett förebud om en ekonomisk inbromsning i USA”, skriver James Clunie, som vidare menar att det faktum att investerare återigen är villiga att betala för att hålla den tyska tioåringen, är talande för hur skör EU:s ekonomi har blivit.

Första kvartalet avkastningsbesvikelse

Jupiter Global Absolute Return tappade 4,6 procent i det första kvartalet, vilket är en besvikelse enligt förvaltaren, då Jupiter ofta nämner 4 procents nedgång som en övre gräns för vad en investerare kan förvänta sig om åtskilliga av fondens riskexponeringar är hårt ansatta. Nedgången är ett tecken på hur ovanligt och utmanande kvartalet var, då ett antal av fondens huvudsakliga riskexponeringar slog snett, skriver förvaltaren.

Fondens negativa beta om uppskattningsvis -25 procent har inneburit en motvind, under ett kvartal med skarpt stigande börser. Även inriktningen sett till sektorer, länder och investeringsstil uppges ha varit en belastning. Tillväxt har gått bättre än värde, vilket har påverkat fonden negativt, bland annat i form av uppgångar i ett antal blankningar av tillväxtaktier i högt skuldsatta bolag såsom Transdigm, Nexstar och Tenet. Fonden har även missgynnats av korta positioner i Shake Shack och Wayfair, “där marknaden förblir närsynt fokuserad på försäljningstillväxt, oaktat det faktum att dessa bolag konsekvent misslyckas med att ge en vettig avkastning”.

James Clunie noterar att det verkar ha funnits lågt intresse för vilka priser marknaden är villig att betala för risk och tillväxt, och att marknaden har belönat kort-volatilitet-strategier de senaste månaderna.

Positiv utveckling i långboken

Trots den utmanande miljön för fonden, så uppges den långa boken ha producerat vissa ljusglimtar. Förvaltaren lyfter fram innehavet Serco, som under kvartalet redovisade en 36-procentig vinstökning före skatt.

“Bolaget har vunnit nya kontrakt och ses av marknaden som en värdeaktie med modest tillväxt, vinstuppgraderingar och positivt momentum. Serco är ett exempel på en ‘deep-value’, ogillad brittisk aktie, som till slut bär frukt”, skriver James Clunie.

I övrigt har fonden gynnats av långa positioner i de brittiskt listade aktierna BP, RBS, Kingfisher och Moneysupermarket.com, samt av stark utveckling i BHP, Rio Tinto, och Newcrest Mining. I den negativa vågskålen återfanns Centrica, som “förblev en djupt oälskad aktie efter att ha presenterat bleka-till-nedslående resultat”, samt IG Group som tappade mark.

Ökar kortpositioner under rallyn, går lång på dippar

Vid en utblick bedömer förvaltaren att marknadsregimen på marginalen fortsätter att vara mer negativ än positiv, trots att aptiten för riskabla aktier har uppenbarligen har ökat. Fondteamet uppges ha fortsatt tilltro till sin bottom-up-process, och kommer att fortsätta agera utefter strategin att dra nytta av aktierörelser, för att gradvis öka kortpositioner under rallyn samt gå lång på dippar. Strategin kommer att gynna fonden i takt med att marknadsregimen stakas ut över tid, bedömer James Clunie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR