Morningstar: Finlands börs mest hållbar, Sverige plats sju

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Världens mest hållbara aktiemarknader finns i norra Europa, där Finland tar täten tack vare bolag som Nokia, Kone och Neste.

Det framgår av en rapport från data- och analysföretaget Morningstar, som i samarbete med ESG-specialisten Sustainalytics har tagit fram hållbarhetsprofiler för 46 landspecifika aktieindex. Resultaten tar på bolagsnivå hänsyn till både de tre ESG-parametrarna environmental, social och governance, samt möjliga kontroverser i bolagen (ofta skandaler av olika slag).

USA är klart sämre än Europa, och en bidragande orsak är höga nivåer av kontroverser hos stora indexkomponenter som Amazon, Apple och Microsoft, samt dålig bolagsstyrning (governance) hos bolag som Facebook och Alphabet.

Kina hamnar i bottenskiktet sett till samtliga parametrar, och vad som särskilt sticker ut är dålig bolagsstyrning i bolag som Alibaba och Tencent. Möjligen kan Alibabas grundare Jack Mas tal till de anställda i förra veckan, där han försvarade det inofficiella arbetsschemat “996” (arbete från klockan 09-21 sex dagar i veckan utan övertidsersättning), ge en ledtråd till varför bolaget får ett dåligt betyg i sammanhanget.

  Hållbarhetsbetyg för 46 aktiemarknader. Sverige återfinns i toppskiktet med poängen 56,33, men har en bit upp till hållbarhetsledarna Finland och Nederländerna. Vad som drar ned Sveriges totalpoäng är att betyget för kontroverser inte är bättre än gult. (Källa: Morningstar)

Hållbarhetsbetyg för 46 aktiemarknader. Sverige återfinns i toppskiktet med poängen 56,33, men har en bit upp till hållbarhetsledarna Finland och Nederländerna. Vad som drar ned Sveriges totalpoäng är att betyget för kontroverser inte är bättre än gult. (Källa: Morningstar)

Utanför Europa går Colombia vinnande ut i bedömningen, tack vare bolag som Bancolombia, Ecopetrol och Cementos Argos. Däremot uppvisar landets aktiemarknad en stor risk vad gäller övergången till en låg-koldioxid-ekonomi, vilket är nästa del rapporten behandlar, tillsammans med nuvarande koldioxidintensitet.

Sett till nuvarande koldioxidintensitet, mätt som företagens totala växthusutsläpp per miljoner dollar i omsättning, har svenska börsbolag tredje lägst utsläpp i världen, efter Peru och Egypten. Ryssland har klart högst utsläpp.

Nedan poängsättning av aktiemarknadernas risker relaterade till övergången till en låg-koldioxid-ekonomi, där en låg poäng betyder låg risk.

Sverige ligger relativt bra till även här; bara Schweiz, Nederländerna och Danmark bedöms ha mindre risk förknippad med övergången till en låg-koldioxid-ekonomi. Ryssland återigen i botten. (Källa: Morningstar)

Sverige ligger relativt bra till även här; bara Schweiz, Nederländerna och Danmark bedöms ha mindre risk förknippad med övergången till en låg-koldioxid-ekonomi. Ryssland återigen i botten. (Källa: Morningstar)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR