SEB Investment Management: Gått under 5% kapital i Bure

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SEB Investment Management har minskat sitt innehav i investmentbolaget Bure Equity till 4,9 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

I februari hade SEB IM 6,1 procent av kapitalet, enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR