Didner & Gerge: Under 5% i Attendo, nästan halverat innehav

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Didner & Gerge Fonder har minskat sitt ägande i omsorgskoncernen Attendo till 4,86 procent kapital och röster, efter att ha sålt drygt 200.000 aktier med den 16 april som transaktionsdatum.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

I och med denna försäljning har Didner & Gerge närapå halverat sitt innehav i Attendo sedan i november 2017, då fondbolaget hade 9,27 procent av kapitalet. Det visar data från Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR