• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: "Amerikansk räntesänkning på agendan"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala obligationsmarknader steg kraftigt under det första kvartalet, drivet av svag ekonomisk data världen över samt ökade förväntningar på att Federal Reserve kan komma att börja sänka räntor detta år.

Den slutsatsen drar fondförvaltaren Ariel Bezalel, vars räntefond Jupiter Dynamic Bond steg med 3,5 procent under kvartalet. Jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg 2,9 procent.

Genomgående portföljleverans under kvartalet

Ariel Bezalel meddelar i en kvartalskommentar att styrka över hela portföljen bidrog till avkastningen.

“Amerikanska och australiska statsobligationer, vilka utgör omkring hälften av portföljen, drev avkastningen, då räntekurvor i båda länderna plattades ut”, skriver han.

Även fondens high yield-krediter uppges ha stigit brant, i takt med att investerare blev allt ivrigare i sin jakt efter ränteavkastning. Två speciella situationer som bidrog till överavkastning var säkerställda seniora obligationer i det europeiska parfymbolaget Douglas samt high yield-innehavet Simmons Foods. Det senare bolaget rapporterade enligt förvaltaren ett bättre än väntat fjärde kvartal efter en lyckosam operationell vändning, och ett förbättrat läge för fjäderfäns prissättning i USA.

Vidare levererade Jupiter Dynamic Bonds skuldexponering på tillväxtmarknader avkastning, särskilt vad gäller företags- och statsobligationer i Indien och Ryssland.

“Vi drog nytta av kvartalets marknadsrally för att minska kreditrisken, och portföljens high yield-exponering är nu nära den historiska lägstanivån. Vi adderade vissa speciella situationer, inklusive tioåriga obligationer i Peru och Polen i lokal valuta”, skriver Ariel Bezalel.

Förvaltaren bedömer att dessa högkreditvärdiga emittenter kommer att gynnas av lägre statsräntor i USA (i Perus fall), respektive av lägre tyska statsräntor (Polen), särskilt då båda kurvorna är relativt branta.

I tillägg till detta har fonden ökat exponeringen mot high yield-emittenten Topaz Marine, vars seniora säkerställda obligationer förväntas gynnas av en minskad skuldsättning framöver, samtidigt som räntenivån 8-9 procent ses som attraktiv.

Inverterad räntekurva = recession?

Ariel Bezalel konstaterar att debatten är i full gång om hur tillförlitligt sambandet mellan en inverterad räntekurva och en recession är, och inskärper att fenomenets tidigare framgångar i att förutspå recessioner innebär att investerare ignorerar detta på egen risk.

“Som ett minimum tror vi att det här reflekterar just hur sent många utvecklade marknader är i cykeln, vilket motiverar försiktighet”, skriver förvaltaren, som upplyser om att fondteamet tror att världen strukturellt sett fortfarande har en dragning åt deflation.

Förväntan om fortsatt inbromsning, defensiv hållning

Fonden fortsätter att positionera sig defensivt, för en vidare inbromsning i tillväxten, med grundsynen att den globala ekonomin kommer att få kämpa under vikten av för mycket skulder samt en försämrad demografisk profil, särskilt i den utvecklade världen.

“Vi har länge haft uppfattningen att en ökad oro över global inbromsning oundvikligen kommer att innebära slutet på kvantitativ åtstramning i USA, och att räntesänkningar mycket väl kan hamna på agendan under andra halvåret 2019”, skriver Ariel Bezalel.

Avslutningsvis drar förvaltaren paralleller mellan den nuvarande nedgången på Australiens bostadsmarknad och Irlands bostadskrasch år 2009, med en banksektor som är tungt beroende av utländska kreditgivare samt höga nivåer av skuldsättning hos hushållen. För att navigera detta klimat uppges fonden använda en strategi som balanserar AAA-ratade amerikanska och australiska statsobligationer med ett urval av högavkastande investeringar med kort duration.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR