• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: Det cirkulära investeringstemat levererade i 1 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth steg 15,6 procent i det första kvartalet sett till basvalutan euro, och överpresterade jämförelseindex FTSE World, som ökade 14,1 procent. I svenska kronor avancerade fonden 18,8 procent under kvartalet.

Bidragande faktorer till överavkastningen var enligt fondförvaltaren Charlie Thomas en undervikt mot elbilsrelaterade aktier (främst avsaknad av innehav i Tesla och Samsung SDI), stark utveckling för innehaven på temat cirkulär ekonomi (till exempel Tomra och Casella Waste Systems), och generella uppvärderingar i verkstadssektorn. Även en överlag bra rapportsäsong och mer positiva tongångar relaterade till Kina gynnade fonden.

“Överlag så var framåtblickande uttalanden av bolag med exponering mot Kina mer optimistiska än vad marknaden hade prisat in, vilket bidrog till att återställa investerares förtroende i åtskilliga aktier”, skriver Charlie Thomas i en kvartalskommentar.

RPS direktavkastning var för hög

Bland märkbara avkastningsbidrag i det första kvartalet lyfter förvaltaren fram den Londonnoterade infrastrukturkonsulten RPS Group, vars aktie steg efter att bolaget rapporterat en stabil utveckling i sin kärnverksamhet och framsteg i sin energiaffär. Charlie Thomas menar att det faktum att aktien tidigare handlades till en direktavkastning på cirka 7 procent är ett tecken på hur pessimistisk marknaden hade blivit gentemot bolaget.

Andra positiva portföljbidrag kom från bland annat vattenreningsbolaget A.O. Smith, utsläppskontrollsbolaget Horiba samt Covanta, vars affär är att omvandla avfall till energi.

Sämre presterade Renewi, som enligt förvaltaren hade ännu ett undermåligt kvartal.

“Bolaget har hållits tillbaka av svagare handel än förväntat och pågående problem med en riskfylld vattenreningsanläggning. Vi har varit i kontakt med ledningen åtskilliga gånger, och tror att bolaget är väl positionerat för att få rätsida på de nuvarande bekymren”, enligt Charlie Thomas.

UNFI platsar inte längre i portföljen

Jupiter Global Ecology Growth sålde under kvartalet sina kvarvarande aktier i United Natural Foods (UNFI). Enligt förvaltaren har bolaget haft det tufft till följd av press från konkurrens, och beslutet att generalisera matdistributionsaffären uppges innebära att UNFI inte längre har ett uppenbart fokus på hållbarhetslösningar.

Fonden har även justerat sin industriexponering, i form av ett exempelvis sälja NSK för att premiera innehavet i SKF, samt genom att avyttra Suez för att istället fortsatt satsa på Veolia.

Vaksamhet efter starkt första kvartal

Charlie Thomas meddelar vidare att fondteamets antaganden om framtiden förblir mer eller mindre oförändrade. Efter en stark start på året finns det anledning att vara vaksamt inställd till närtidsutsikterna för global ekonomi och marknader. Det gäller att vara alert och beredd på att ta tillvara på möjligheter som potentiellt ökad volatilitet framöver kan erbjuda, slår förvaltaren fast, och han menar att det fortsatt finns vissa attraktivt värderade bolag inom fondens hållbara investeringstema.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR