• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: "Våren kom tidigt" - ordförande

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En rad händelser gjorde att investerare i det första kvartalet riktade blickarna mot de marknader där kapitalförvaltaren East Capital är aktiv. Bland de viktigaste märks aviseringen om uteblivna amerikanska räntehöjningar 2019, genombrott i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, omfattande kinesiska skattesänkningar samt MSCI:s besked om att andelen kinesiska A-aktier i tillväxtmarknadsindex ska fyrfaldigas.

Det skriver East Capitals ordförande och förvaltningschef Peter Elam Håkansson i en kvartalskommentar, där han slår fast att börsvåren kom tidigt samt att tillväxten tuffar på ganska bra på de marknader kapitalförvaltaren investerar på, “även om en del makrodata indikerar en fortsatt avmattning av global tillväxt och handel”.

Bäst bland East Capitals fonder presterade China A-Shares, med en uppgång om 32,1 procent under kvartalet. Därpå följde China Environmental (+15,7 procent), Global Emerging Markets Sustainable (+12,2) samt Ryssland (+11,8).

Baltikumfond breddat sig

Förvaltningschefen meddelar att den sedan tidigare annonserade fondkonsolideringen har genomförts. Han förklarar att den nylanserade East Capital Nya Europa har sina rötter i Baltikumfonden, men får en bredare spelplan då investeringsmandatet nu även inkluderar övriga marknader i östeuropeiska EU-länder och EU-kandidater. Denna rockad uppges ha gjorts dels för att adressera en efterfrågan på bredare regionala fonder, och dels till följd av begränsningar i likviditet och handelsvolymer vad gäller en dagligt handlad fond på de baltiska marknaderna.

“Fonden har alltså fått ett utökat geografiskt placeringsutrymme, men i övrigt fortsätter den att förvaltas utifrån samma investeringsfilosofi - långsiktig aktiv förvaltning med lokal närvaro, grundlig bolagsanalys, hållbarhetsaspekter integrerade i varje steg av investeringsprocessen, och aktivt engagemang som ägare i portföljbolagen”, skriver Peter Elam Håkansson, och lägger till att East Capital efter mer än 20 års investeringserfarenhet på Baltikum alltjämt ser attraktiva investeringstillfällen.

Valintensivt andra kvartal

Vad gäller årets andra kvartal konstaterar förvaltningschefen att valen duggar tätt, då invånarna i Ukraina, Indonesien, Sydafrika, Indien och EU (EU-parlamentet) går till valurnorna.

Peter Elam Håkansson hoppas på en överenskommelse mellan USA och Kina i handelsfrågan, och meddelar att East Capital kommer att bevaka den kommande lanseringen av “Science and Technology Board” på Shanghaibörsen, som enligt tidningen China Daily förväntas bidra till smidigare börsnoteringsprocesser samt lättare tillgång till kapital för företag. Vidare så välkomnar förvaltningschefen den kommande inkluderingen av Argentina och Saudiarabien i MSCI:s tillväxtmarknadsindex.

“Men som vanligt ligger vårt främsta fokus på att hitta, analysera och engagera oss i bolag med solida nyckeltal, ansvarstagande ägare och attraktiva värderingar och vi hoppas att hållbar tillväxt hos bolagen fortsätter att återspeglas i aktiekurserna framöver”, skriver Peter Elam Håkansson avslutningsvis.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR