Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
T. Rowe Price Emerging Europe Eq  Large blend   Large growth
JPM Global Dynamic         Large value   Large blend 
Nordea 1 - Global Portfolio BP   Large blend   Large growth
Aviva Investors Emerg Eurp Eq   Mid blend    Mid value  
UBAM Global 10-40 Convertible Bd  Mid value    Large growth
SEB Nordamerikafond        Mid value    Large value 
Amundi Fds Global Perspectives   Large blend   Large value 
LähiTapiola Hyvinvointi      Large growth  Mid growth 
Nomura Fds Japan Strategic Value  Large blend   Large value 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR