• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: Något efter index 1 kv, Wirecard, Bayer, Essilor Luxottica tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastän aktiemarknaderna inledde året med en bred uppgång kan tecken på en ekonomisk avstanning tydas runt om i Europa.

Det skriver förvaltaren Alexander Darwall i en kvartalskommentar för aktiefonden Jupiter European Growth.

Enligt förvaltaren är det främst Federal Reserves duvaktiga kommentarer, en positiv utveckling i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina samt finanspolitiska åtgärder i Kina som gett stöd åt aktiemarknaderna, trots denna oro för svagare ekonomisk tillväxt.

Jupiter European Growth steg med 11,2 procent under kvartalet i basvalutan euro, medan dess jämförelseindex (FTSE World Europe TR EUR) ökade 13,0 procent. I svenska kronor steg fonden med 14,3 procent.

Utredning av Wirecard klar

Utvecklingen för fonden menar förvaltaren bäst förklaras genom att hänvisa till individuella aktier i portföljen. Främst är det Wirecard, Bayer och Essilor Luxottica som uppges ha bidragit till den relativa underprestationen.

Det digitala betalningsbolaget Wirecards aktie var fortsatt volatil fram till dess att resultatet av utredningen angående “allvarliga oegentligheter” inom företaget presenterades i slutet av mars. Enligt fondförvaltaren visade utredningen att ingen väsentlig inverkan på det kommande helårsresultatet var att vänta.

Innehavet i tyska kemi- och läkemedelskoncernen Bayer föll något efter det att ännu en ogynnsam rättslig dom fallit för bolaget angående deras potentiella juridiska ansvar för dess glyfosatbaserade ogräsbekämpningsmedel, skriver förvaltaren. För Essilor Luxotticas del nämns en bristande försäkran angående integrationen, ledningen och tillväxtplanerna för den sammanslagna enheten i en tid då det finns en offentlig tvist om företagets framtida styrning som bidrag till aktiens nedgång.

Bland portföljens positiva bidragsgivare nämns Immarsat, Dassault Systèmes, Novo nordisk, Biomérieux, Edenred och Adidas. Satellitoperatören Immarsat steg kraftigt efter nyheten om ett kontant uppköpserbjudande från ett konsortium. För Edenreds del pekar förvaltaren på de två genomförda förvärven under kvartalet samt beslutet att avbryta ett bud på Ingenico som stöd för aktiens uppgång.

Håller fast vid utarbetad strategi

Alexander Darwall uppger att fondteamet kommer att hålla sig till sin utarbetade strategi, vilken innebär att typiskt sett undvika bolag som är politiskt känsliga, har en stor andel fixerade tillgångar och en hög skuldsättningsgrad. Istället väljer fondteamet att fokusera på bolag med flexibla tillgångar och leverantörskedjor. Den typen av bolag, och särskilt de med teknisk specialkompetens, har ofta förmågan att parera protektionistiska barriärer, menar förvaltaren.

“Vi är övertygade att det fortfarande finns goda investeringsmöjligheter”, skriver fondförvaltaren Alexander Darwall avslutningsvis.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR