• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Value: Svagt kvartal relativt, men tron på värdestrategin intakt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonden har presenterat dåligt jämfört med index, men det är inte problem med specifika innehav som är orsaken.

Det skriver Dermot Murphy och Ben Whitmore, som förvaltar aktiefonden Jupiter Global Value, i en rapport för det första kvartalet 2019. Fonden placerar globalt med en uttalad värdestrategi. Under första kvartalet steg Jupiter Global Value 3,4 procent i basvalutan dollar, att jämföra med MSCI AC World Index som steg 12,3 procent.

Bland fondens sämsta bidragsgivare under kvartalet nämner Jupiter Global Value bolaget Sky Network TV NZ, som föll efter att analytiker nedgraderade sina vinstprognoser. Fondförvaltarna menar dock att det var en överdriven reaktion, med en värdering numera till P/E (pris/vinst) under 5, och behåller bolaget i portföljen. Flow Traders, ett nederländskt bolag inom fintech, har också haft ett tufft kvartal. Jupiter menar att Flow Traders generellt presterar sämre i en lågvolatil marknad som det första kvartalet har bjudit på.

H & R Block rätt positionerade inom digital deklaration

Med oro för att amerikanska skattereformer ska förändra marknadsförutsättningarna för H & R Block, som tillhandahåller deklarations- och skattetjänster, har aktien presterat dåligt under kvartalet, skriver förvaltarna. De menar dock att H & R Block kommer kunna möta de förändrade marknadsförutsättningarna tack vare sin digitala lösning där kunderna ska kunna göra skatteärenden på egen hand framöver.

De positiva bidragsgivarna blev kortterminalsförtaget PAX Global Technology, vars uppgång framför allt var en återhämtning från nedgången under slutet av 2018, och Royal Bank of Scotland, som både slog analytikerförväntningar och nu ser ut att kunna undslippa en avtalslös brexit.

Lärdomar från tidigare lågkonjunkturer

Fondförvaltarna konstaterar att investerare generellt förväntar sig en relativt sämre utveckling i värdeinvesteringar vid en eventuell lågkonjunktur. Förvaltarna menar dock att så inte alltid är fallet, utan framhåller att ett stort värderingsgap mellan värde och tillväxt, som var fallet 2000, gav ett bättre utfall, än vid lågkonjunkturen 2007 då gapet var litet och utfallet blev sämre för värdeaktier. I dagsläget är gapet lika stort som 1998 och 2008, och förvaltarna bedömer därför att en portfölj med lågt värderade innehav med starka balansräkningar kommer prestera minst lika bra som en portfölj med mindre cykliska, men dyrare, innehav vid en eventuell lågkonjunktur.

“Just nu är vår investeringsstrategi, trots lång historik av att ha slagit index, inte populär. Det är osannolikt att det kommer fortsätta så, men det är oklart när en vändning kommer”, avslutar förvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR